V-tron en Monotch treden toe tot Partnership Talking Traffic

14 juni 2018

Het Partnership Talking Traffic groeit. Op 29 mei verwelkomden we twee nieuwe partners: Monotch en V-tron. Beide bedrijven waren al langer betrokken bij het Partnership. Zo ontwikkelde Monotch in samenwerking met Swarco TLEX, het overnamepunt van data van en naar intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s). V-Tron is mede-initiatiefnemer van Talking Maps. Paul Potters (directeur smart mobility van Monotch) en Wim Vossebelt (directeur en eigenaar van V-tron) over hun rol binnen het Partnership en vooral ook hun verwachtingen.

paul monotch

Paul Potters: ‘We kunnen nog beter anticiperen op nieuwe ontwikkelingen’

‘Monotch (opgericht in 2015) maakt slimme mobiliteitstoepassingen mogelijk door data van verschillende aanbieders te verzamelen, te combineren en op één platform aan te bieden. Dat doen we bijvoorbeeld voor gemeenten, de ANWB en app-ontwikkelaars. Denk bijvoorbeeld aan parkeerdata, ov-data en data van iVRI’s.

Binnen Talking Traffic beheren we TLEX, het overnamepunt van verkeerslichtendata en data van weggebruikers. Dit doen we in opdracht van Swarco. Per seconde kunnen 45 miljoen berichten naar verkeerslichten gaan en tien keer per seconde gaat data van alle verkeerslichten via TLEX naar bedrijven die daar verder mee werken in cluster 2 (clouddiensten) of gelijkwaardig.

We willen graag meer mobiliteitsdata combineren en beheren. Daarbij hanteren we hoge eisen op het gebied van security en privacy. Voor ons biedt het Partnership Talking Traffic een kans om onze meerwaarde te laten zien aan de andere partijen in cluster 1 (iVRI’s) en cluster 3 (serviceproviders). Bovendien zitten we zo dicht bij het vuur en kunnen we anticiperen op nieuwe ontwikkelingen: hier zitten partijen aan tafel, die met elkaar daadwerkelijk iets neerzetten en vooroplopen bij interessante ontwikkelingen. Gezamenlijk kunnen we nationaal en internationaal demonstreren wat we hier in Nederland doen op het gebied van smart mobility.Dat helpt ons als bedrijven om ook daar een voet aan de grond te krijgen.

Ik zie dat Talking Traffic succesvol is en verwacht dat dit in de toekomst nog verder toeneemt. Als een netwerk van slimme kruispunten met elkaar is verbonden en data optimaal stroomt tussen kruispunten en verkeersdeelnemers, dan kunnen we het verkeer veel beter managen en worden weggebruikers veel beter bediend.’

wim v tron

Wim Vossebelt: ‘Actief meedenken vanuit perspectief gebruiker’

‘V-tron is een incar-serviceprovider. We leveren camera’s, sensoren en radarsystemen voor bestaande auto’s en geven de auto zo oren, ogen en gevoel. Daardoor kunnen mensen comfortabel en veilig blijven autorijden, steeds meer geautomatiseerd. De auto herkent met onze systemen belijning, verkeersborden en andere voertuigen en kan zo taken van de bestuurder overnemen en hem optimaal ondersteunen. De helft van het Nederlandse wagenpark is ouder dan twaalf jaar. Met onze systemen maken we ook deze auto’s slim en comfortabel. Ook dat is een vorm van duurzaamheid.

We willen kijken welke mogelijkheden het Partnership ons kan bieden om onze diensten nog verder te verbeteren. Verkeerslichtdata zou daarbij zeker kunnen helpen. Aan de andere kant willen we onze data aanbieden. Onze sensoren lezen bijvoorbeeld verkeersborden en bieden de mogelijkheid om data binnen het Partnership te valideren. Je moet data altijd op verschillende bronnen baseren, zodat weggebruikers er echt op kunnen vertrouwen.

Daarnaast kunnen we bijdragen aan gebruikersvriendelijkheid van informatie en adviezen. Een weggebruiker kan bijvoorbeeld niks met ‘tijd tot rood of groen’, die heeft behoefte aan een helder snelheidsadvies met beeldinformatie die direct duidelijk en begrijpelijk is. Ik denk dat wij veel ervaring hebben in het gebruikersvriendelijk denken, gericht op ondersteuning van het operationeel handelen, binnen 500 meter rijafstand. Die ervaring brengen we graag in.

Het Partnership wil een grote omslag maken met allerlei verschillende bedrijven en wegbeheerders. Dat is niet gemakkelijk. Als V-tron willen we helpen om er iets moois van te maken, en dat ook internationaal verder te brengen.’