Database Evenementen in juni beschikbaar

14 juni 2018

Wie deze zomer naar de Zwarte Cross of het North Sea Jazz Festival gaat of in oktober meeloopt met de TCS Amsterdam Marathon kan profiteren van betere informatie over bijvoorbeeld tijdstippen, routes en parkeren. Van ruim 300 grote evenementen met meer dan 10.000 bezoekers komen in juni nuttige data beschikbaar. Informatiediensten van Talking Traffic gaan hun gebruikers met deze data zo soepel mogelijk naar het evenement - of juist om deze drukte heen - leiden.

De afgelopen maanden heeft BeSite ten behoeve van het Partnership Talking Traffic allerlei nuttige mobiliteitsdata van deze evenementen verzameld. ‘Je kunt dan denken aan data over het verwachte aantal bezoekers, aanrij- en omrij-routes, parkeerlocaties en gegevens van shuttlebussen’, vertelt Patrick Duwel, namens het ministerie van IenW en deelnemende regio’s betrokken bij het cluster Informatiediensten. ‘Om de database gevuld te krijgen, hebben zogenoemde datachasers (datajagers) de evenementenlocaties actief benaderd. Dat was een enorme klus.’

Uniforme, bruikbare data

Het resultaat is dat van de ruim 300 grootste evenementen data beschikbaar is. Sommige gegevens, bijvoorbeeld over shuttlebussen, waren niet voor ieder evenement beschikbaar. Duwel: ‘Daarnaast is data uitwisselbaar. Cloudpartijen kunnen de informatie gemakkelijk combineren met allerlei andere data over bijvoorbeeld wegwerkzaamheden en alternatieve routes. Zo kunnen informatiediensten hun gebruikers op maat informeren over alles wat ze op hun route tegenkomen en bijvoorbeeld voorkomen dat ze onverwacht vastlopen in een fuik naar het Gelredome (ook als ze daar zelf niet naartoe gaan).’

Het is voor het eerst gelukt om evenementendata beschikbaar te stellen die automatisch verwerkt kan worden. ‘Het is de bedoeling dat de drie informatiediensten binnen Talking Traffic, van Flitsmeister, Locatienet en MTVNL, vanaf juli deze data meenemen in de service voor hun gebruikers. Daar zijn we trots op.’

Vervolg

Het komende halfjaar wordt de database nog verder uitgebreid. ‘Er worden meer grote evenementen toegevoegd. Daarnaast willen we ook meer soorten data proberen los te krijgen. Het is bijvoorbeeld ook heel nuttig als we van alle evenementen data kunnen toevoegen over piektijden’, zegt Duwel. 'Een andere uitdaging is om deze datastroom jaarlijks up-to-date te houden. Maar eerst gaan we bekijken hoe dit gebruikt wordt en wat het effect is op weggebruikers.’