Gebruikers Flitsmeister krijgen nu ook zicht op verkeerslichten

21 November 2019
There is no translation available.

Via de app op voorhand al zien of het eerstvolgende verkeerslicht op rood, oranje of groen staat: dit is voor gebruikers van Flitsmeister sinds kort mogelijk. In eerste instantie is de functie beschikbaar in de Android-app, iOS volgt binnenkort.

Deze informatie is handig als je bijvoorbeeld dicht voor het verkeerslicht staat en het daardoor niet kunt zien of achter een vrachtwagen staat. En de koppeling wordt verder uitgebreid. Een volgende stap is een aftelmechanisme met tijd tot groen en snelheidsadviezen om in de ‘groene golf’ te blijven. Met de nieuwe Flitsmeister-feature kan de doorstroming worden bevorderd, en zal de CO2-uitstoot (door minder afremmen en optrekken) worden beperkt.

flitsmeister verkeerslicht stoplicht

De nieuwe techniek is mogelijk door samenwerking tussen Flitsmeister, Rijkswaterstaat en Be-Mobile en is onderdeel van Talking Traffic. Samenwerkende partijen (overheden en marktpartijen) werken in Talking Traffic samen aan de ontwikkeling en uitrol van innovatieve verkeerstoepassingen. Real time informatie uitwisseling tussen weggebruikers en verkeerssystemen vormt hierbij het uitgangspunt. Er worden in ons land steeds meer slimme verkeerslichten geïnstalleerd, die data ontvangen van en zenden naar automobilisten.

Weggebruikers krijgen met de Flitsmeister-app (1,7 miljoen gebruikers) informatie en advies op maat. Een actueel overzicht van de aangesloten verkeerslichten in Flitsmeister is te vinden op www.flitsmeister.nl/vri. Ook de eerste ivri’s van Rijkswaterstaat zijn in deze nieuwe feature meegenomen.