Pilot slimme verkeerslichten in Utrecht

19 maart 2019

De eerste pilot met slimme verkeerslichten van Goedopweg in de regio Utrecht is gestart! Dennis Straat, gedeputeerde mobiliteit, en Arwin Brouwer, directeur van Brouwer Transport en Logistiek, reden op 15 maart het eerste rondje mee in de ‘connected’ vrachtwagen van Brouwer Transport en Logistiek, die via boordapparatuur in de vrachtwagen communiceert met slimme verkeerslichten op de N201. Door deze techniek kan de doorstroming, leefbaarheid en bereikbaarheid van de regio Utrecht worden verbeterd.

Gedeputeerde Dennis Straat heeft hoge verwachtingen van de pilot: “Met meer en bredere wegen alleen red je het niet. De bestaande capaciteit kan nog veel beter worden benut. Als dit werkt, kunnen we het op veel meer plaatsen inzetten.”

Pilot met lokaal vrachtverkeer van Brouwer Transport

In de pilot met Brouwer Transport wordt gekeken naar het prioriteren van lokaal vrachtverkeer op N201 met behulp van slimme verkeerslichten (zogenaamde ivri’s, intelligente verkeersregelinstallaties) en het effect hiervan op de doorstroming. Dit gebeurt door de vrachtwagens van Brouwer Transport te voorzien van een connected device.  Via het bestaande telecomnetwerk wordt voortdurend data uitgewisseld en vindt communicatie plaats tussen het vrachtverkeer en de verkeerslichten.

Slimme verkeerslichten zenden dankzij speciale software niet alleen data uit naar voertuigen, maar ontvangen ook data terug van weggebruikers. De verkeerslichten zijn zo in staat om vrachtwagens te herkennen, de groentijd te verlengen en de chauffeur een adviessnelheid te geven voor een groene golf. Hiermee worden start- en stopbewegingen beperkt, de CO2-uitstoot teruggedrongen en geluidsoverlast verminderd. De pilot waarin de slimme verkeerslichten op de N201 communiceren met vrachtwagens van Brouwer Transport loopt naar verwachting tot de zomer en is een van de eerste pilots die momenteel rond prioritering met slimme verkeerslichten plaatsvindt in Nederland.

Ook Europese pilot op de N201 gestart

Naast de pilot met Brouwer Transport is er ook een Europese pilot op de N201 gestart; Interoperable Corridors (InterCor). In deze pilot wordt onderzocht of smart mobility ontwikkelingen, als slimme verkeerslichten, ook grensoverschrijdend werken. Hierbij staat internationaal vrachtverkeer dat van- en naar de bloemenveiling in Aalsmeer rijdt, centraal. Wanneer er een stremming is op een van de snelwegen, worden deze vrachtwagens nog vaak over de N201 omgeleid. Via de slimme verkeerslichten van Goedopweg krijgen deze voertuigen prioriteit om de doorstroming op de N201 te verbeteren. De techniek die hierbij wordt gebruikt is identiek aan die in de pilot met Brouwer Transport en is gebaseerd op voortdurende uitwisseling van data en gebruik van connectiviteit met behulp van het bestaande telecomnetwerk. De InterCor pilot loopt naar verwachting tot de zomer.

Talking Traffic

De regio Utrecht is via Goedopweg aangesloten bij het landelijke Partnership Talking Traffic. In Talking Traffic werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en zo’n 60 regionale en lokale overheden samen met zo’n twintig marktpartijen uit de verkeersindustrie, telecom- en internetsector en automotive industrie aan innovatieve verkeerstoepassingen. Dankzij nieuwe diensten worden weggebruikers met behulp van een smartphone of een on board unit onderweg voortdurend geïnformeerd en begeleid op hun route met een persoonlijk en real-time advies, waarmee ze beter kunnen anticiperen op veranderende omstandigheden, als een filestaart, wegwerkzaamheden, incidenten, maximum snelheden, informatie van matrixborden en parkeerinformatie. Slimme verkeerslichten vormen een van de pijlers van Talking Traffic, naast voortdurende uitwisseling van data en gebruik van connectiviteit.

Goedopweg

De pilot waar vrachtwagens van Brouwer Transport communiceren met de slimme verkeerslichten op de N201 wordt in opdracht van Goedopweg uitgevoerd. In Goedopweg werken de provincie Utrecht, de gemeenten Utrecht en Amersfoort, Rijkswaterstaat, het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en U15 (netwerk van werkgevers in de regio) samen aan een goede bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio Utrecht.

Pilot Deventer

De pilot van Goedopweg in Utrecht is niet de enige van zijn soort. Ook in Deventer loopt een uitgebreide pilot, waarbij bijvoorbeeld ook nood- en hulpdiensten zijn aangesloten.