Metropoolregio Rotterdam Den Haag

There is no translation available.

Talking Traffic in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag
In de Metropoolregio Rotterdam Den Haag worden in 2018 meer dan 200 slimme verkeerslichten op kruispunten geplaatst, de zogenaamde intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s). Deze iVRI’s staan via internet in verbinding met weggebruikers. Zo kunnen de verkeerslichten het aankomende verkeer beter regelen en krijgen weggebruikers betere informatie over de situatie op de weg en de reistijd. Dit verbetert de doorstroming van het verkeer. Tien wegbeheerders werken samen met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) om de slimme verkeerslichten op straat te krijgen.

Slimmer voorrang geven
Met de introductie van de slimme verkeerslichten wordt het mogelijk om bepaalde groepen verkeersdeelnemers voorrang te geven bij kruispunten. Dat gebeurt nu ook al voor het openbaar vervoer (via Korte Afstand Radio), maar dat kan in de toekomst nog slimmer geregeld worden. Waar nu alleen de detectie van een OV-voertuig en de dienstregeling reden is voor prioriteitsverlening, kan straks ook gekeken worden naar de bezetting van het voertuig en andere OV-voertuigen in de buurt om zo de prioriteitsvolgorde onderling te bepalen. Ook kan beter rekening gehouden worden met het overige verkeer.

Pilot OV-prioriteit in Rotterdam en Delft
De nieuwe manier van het verlenen van prioriteit met de slimme verkeerslichten voor het openbaar vervoer wordt uitgetest op het baanvak van de tram van de RET die over de Schiekade en Schieweg rijdt. De hele keten met communicatie van de tram tot en met het kruispunt en andersom wordt getest. Dat is een bijzondere pilot omdat de tram vanwege zijn gebondenheid aan het spoor om een andere benadering vraagt. In Delft wordt eveneens een proef voorbereid met een tram van de HTM.

Fietspilot in Rotterdam
Net als bij het openbaar vervoer kunnen ook fietsers prioriteit krijgen bij de slimme verkeerslichten. Medio 2018 wordt eveneens langs de Schiekade en Schieweg in Rotterdam een proef gestart waarbij fietsers via een app adviezen over hun snelheid krijgen, zodat ze bij de volgende kruising een groen licht zien en door kunnen rijden. Dat betekent meer comfort voor de fietser. Het principe kan ook gebruikt worden op kruispunten waar veel fietsers zijn. Dan gaat het niet om het creëren van een groene golf voor de fiets, maar om het voorrang geven aan wachtende fietsers die de rijbaan voor kruisende fietsers blokkeren. Hierdoor stroomt het fietsverkeer beter door.

Metropoolregio Rotterdam Den Haag
De MRDH is de samenwerkingsorganisatie van de gemeenten: Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Delft, Den Haag, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Maassluis, Midden-Delfland, Nissewaard, Pijnacker-Nootdorp, Ridderkerk, Rijswijk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Wassenaar, Westland, Westvoorne, Zoetermeer. De MRDH werkt samen met De Verkeersonderneming om de organisatie, projectaansturing en uitvoering van de iVRI-projecten op een goede wijze tot stand te brengen. Kijk voor meer informatie op www.mrdh.nl.