Cleantech Regio

There is no translation available.

Cleantech Regio: een van de voorlopers
In de Cleantech Regio werken overheden en werkgevers samen aan een duurzame, vitale, bereikbare regio. De Cleantech Regio omvat de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen. Als het gaat om de realisatie van innovatieve vervoersmaatregelen zoals Talking Traffic, is de Cleantech Regio een van de voorlopers in Nederland.

Eerder groen voor fietsers bij regen
Als een van de eerste gemeenten in Nederland heeft Apeldoorn in oktober 2017 haar verkeerscentrales gekoppeld aan een landelijke online regenradar. Hierdoor krijgen fietsers tijdens én voor een regenbui uit sneller groen bij alle aangesloten verkeerslichten. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij de kruising Molenstraat Centrum-Quarles van Uffordlaan in Apeldoorn. Als het hier gaat regenen, krijgt de fietser dubbel zo vaak groen ten koste van het autoverkeer op de centrumring. 

Open data
Om Talking Traffic mogelijk te maken, is de beschikbaarheid van data cruciaal. Zoals data van beschikbare parkeerplekken, de verkeersdoorstroming, wegwerkzaamheden en maximumsnelheden. De Cleantech Regio heeft als een van de eerste regio’s volop data beschikbaar gesteld. Zo hebben we generieke data rond vrije parkeerplaatsen in Apeldoorn, Deventer en Zutphen, wegwerkzaamheden, brugopeningen en verkeerslichten gestandaardiseerd en ‘opengesteld’ voor providers. Concreet resultaat is bijvoorbeeld dat de beschikbare parkeerplekken in garages op apps zichtbaar zijn. In Deventer worden brugopeningen uitgewisseld zodat routes hierop kunnen worden afgestemd. In Deventer is onlangs ook de fietsenstalling bij het station aangesloten op ons Dynamisch VerkeersManagementsysteem DevIS. Als eerste fietsenstalling van Nederland! Hierdoor ontstaan allerlei mogelijkheden om te communiceren.

Op naar 65 iVRI’s
In 2017 zijn in Deventer en Apeldoorn de eerste iVRI’s geplaatst. Onze regio kent straks 65 iVRI’s: 36 in Deventer (waarvan 5 van de provincies) en 29 in Apeldoorn. Ook zijn er eind 2017 interclustertesten uitgevoerd: ontvangen de verkeerslichten de verschillende opdrachten en worden deze ook daadwerkelijk opgevolgd?  Momenteel, begin april, staan in Apeldoorn 5 en Deventer  19 iVRI’s en het aantal stijgt met de week. De iVRI’s in Apeldoorn en Deventer zijn ook aangesloten op de DVM Centrale DevIS van de cleantechregio. De eerste fase van imFlow  (ITS applicatie) is ook operationeel op een traject van 4 kruispunten.

In gesprek met ProRail
Ook in de scheepvaart, logistiek en op het spoor liggen er kansen voor Talking Traffic. We zijn bijvoorbeeld met ProRail in gesprek over het gebruik van data uit spoorwegovergangen. Voor de iVRI bij Laan van Spitsbergen (Apeldoorn) wil ProRail mee onderzoeken of koppelvakken van Talking Traffic gebruikt kunnen worden voor het verstrekken van informatie uit overwegen. Apeldoorn wordt hiervoor als testlocatie gebruikt.