Sweco

There is no translation available.

De rol van Sweco binnen het partnership

Wegbeheerders zijn continu geïnteresseerd in het verkeersbeeld op wegen. Op basis van dit beeld kunnen zij maatregelen nemen om verkeersstromen soepel te laten verlopen. Maar het live inwinnen van informatie over het verkeersbeeld is voor wegbeheerders een lastige en kostbare zaak. Om wegbeheerders hierbij te ondersteunen ontwikkelde Sweco Smart Traffic. Smart Traffic sluit naadloos aan op de doelstellingen van Talking Traffic.

 

Smart Traffic

Smart Traffic maakt gebruik van eenvoudig te verkrijgen gegevens uit bestaande sensoren in de weg en vult dit aan met nieuwe bronnen zoals Floating Car Data. Door inzet van slimme technieken als een voorspellend verkeersmodel kan gedetailleerde informatie worden afgeleid over de actuele verkeerssituatie. Met deze informatie worden verkeerslichten aangestuurd. Sweco ontwikkelde Smart Traffic zodat wegbeheerders verkeersstromen kunnen optimaliseren, zelfs op basis van specifieke doelgroepen als bijvoorbeeld fietsers.

De software van Smart Traffic heeft een aantal unieke eigenschappen:

Voorspellend vermogen

Smart Traffic heeft voorspellend vermogen. We voorspellen en optimaliseren de verkeersbeweging van een individuele weggebruiker i.p.v. verkeersstromen. Het resultaat is dat wij betrouwbaar de Time to Green en Time to Red kunnen geven, zodat dit direct in een app kan worden gebruikt.

Vanuit de cloud

Smart Traffic stuurt het verkeer aan vanuit de cloud. Als resultaat is software direct in staat beschikbare data te gebruiken en geautomatiseerd op te schalen indien nodig.

Slimme GPS-matcher

Smart Traffic maakt gebruik van een slimme GPS-matcher. Als gevolg van deze ontwikkeling functioneert Smart Traffic zonder dure RIS hardware op de straat.

Aanpassen kostenfunctie

Smart Traffic maakt het mogelijk om als wegbeheerder te sturen op modaliteit, rijrichting, stops of bijvoorbeeld CO2 uitstoot door het aanpassen van de kostenfunctie.

Beste van beide

Met Smart Traffic wordt ieder kruispunt lokaal geoptimaliseerd en aangestuurd, maar iedere VRI weet wel de status van de andere VRI’s in het netwerk. Hierdoor wordt de flexibiliteit van een solitaire regeling gecombineerd met de coördinatie van een netwerkregeling. Het beste van beide dus.

Smart Traffic en Talking Traffic maken mobiliteit in Nederland klaar voor de toekomst!

Contactgegevens:

Jeroen Brouwer
Teammanager Mobility Solutions
T +31 88 811 6149
E This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website:
www.sweco.nl/smarttraffic