Inzet IT-experts volgende stap in uitrol Connected Transport Corridors

01 November 2019
There is no translation available.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, SmartwayZ.NL en de Topsector Logistiek stellen gezamenlijk drie IT-experts beschikbaar die vervoersbedrijven gaan helpen om ‘connected’ te rijden. Dat betekent dat de IT-systemen van vervoerders geschikt worden gemaakt voor data-uitwisseling, zodat zij informatie over hun trucks en transporten kunnen gaan delen met bijvoorbeeld wegbeheerders.

Chauffeurs van deze vervoersbedrijven ontvangen straks op maat gemaakt verkeersadvies en krijgen daar waar mogelijk prioriteit bij verkeerslichten. De inzet van IT-experts maakt onderdeel uit van het programma ‘Connected Transport Corridors’, een gezamenlijke aanpak van het Rijk, lokale en regionale overheden en marktpartijen, waarbij de kansen van digitalisering worden benut om de logistiek veiliger, efficiënter en duurzamer te maken. De IT-experts worden ingezet in de periode van september 2019 tot september 2020 en krijgen als doelstelling mee om 80% van de bij het CTC-programma aangesloten vervoerders connected te maken.

De vervoerder bepaalt

Vervoerders bepalen zelf welke data zij delen. Wanneer een vervoerder de afmetingen van zijn voertuig deelt, wordt hem een route aangeboden waarbij te lage tunnels en te smalle wegen worden vermeden. Deelt een vervoerder zijn route en locatie, dan kan de bestuurder gewaarschuwd worden voor incidenten op zijn route. Data worden geanonimiseerd verwerkt door geselecteerde informatiediensten. Gebruikers kunnen via het privacy statement van hun dienstverlener informatie vinden over welke persoonsgegevens van hen verwerkt worden en waarom.

Introductie IT-experts

Het team van IT-experts wordt op 5 november om 11:00 geïntroduceerd, tijdens de beurs ICT en Logistiek in theater 5. Deze vakbeurs voor de IT-leveranciers in de logistiek vindt plaats van 5 tot 7 november in de Jaarbeurs Utrecht.