Logistiek

De logistieke sector zal net als andere weggebruikers de vruchten kunnen plukken van alle Talking Traffic informatie. Denk aan informatie over verkeerslichten, adviessnelheden en routeringen, ‘voorrang’ bij sommige verkeerslichten om afremmen en optrekken te beperken etc. Sommige Talking Traffic-afviezen zijn specifiek bedoeld voor de logistieke sector, zoals informatie over geldende inhaalverboden.

Er wordt gewerkt aan het digitaal ontsluiten van, tot nu toe nog niet digitaal beschikbare, gemeentelijke data die naast de informatie uit Talking Traffic relevant is voor de logistiek. Voorbeelden hiervan zijn data over milieuzones, venstertijden, laad- en losplekken, routeringen en algemene hoogte, breedte en lengte-beperkingen. Doel is dat deze data direct ingelezen kunnen worden in de logistieke planapplicaties. Als logistieke partijen in staat zijn om informatie over hun voertuig en aanhanger, route of lading te delen, zullen zij hier informatie op maat voor terug kunnen krijgen.

Uit onderzoek blijkt dat het gebruik van Talking Traffic-informatie, aangevuld met andere relevante gemeentelijke data, voor de vervoerder al gauw kan oplopen tot een besparing van ca. € 1.600,- per truck per jaar: minder brandstof, efficiënter rijden.

Bekijk de video's op het Youtube-kanaal met toepassingen.