Overal te gebruiken

De Talking Traffic app’s werken in heel Nederland op dezelfde manier. Belangrijke voorwaarden zijn dan ook dat alle diensten en producten binnen Talking Traffic breed en opschaalbaar moeten zijn, ook internationaal.

Uiteraard wordt gewerkt met internationale standaarden voor data-uitwisseling. Waar die nog niet beschikbaar zijn, draagt het Partnership Talking Traffic bij aan de ontwikkeling van nieuwe standaarden in Europa. Zo kunnen weggebruikers ook over de grens van vergelijkbare diensten gebruik maken en kunnen bedrijven hun diensten en producten ook in het buitenland op de markt brengen. 

Standaarden

Belangrijk onderdeel van Talking Traffic is het ontwikkelen en uitleveren van een nieuwe generatie Verkeersregelinstallaties, die voortdurend communiceren met aankomende voertuigen via de clouds van meerdere dienstverleners. De nieuwe architectuur die hiervoor is ontworpen, gebouwd en getest, zorgt ervoor dat meerdere componenten en regelprogrammatuur van verschillende leveranciers probleemloos in combinatie kunnen functioneren. Hiermee gaat de VRI-markt verder open en ontstaat meer competitie en innovatie. Alle techniek en koppelvlakken zijn conform de internationale ETSI standaarden (SPaT, MAP, CAM, SRM, SSM, DENM), zodat onder meer de automobielindustrie snel gebruik kan maken van deze vorm van communicatie.

Tegelijkertijd werken wegbeheerders van steden, provincies en Rijkswaterstaat aan uniforme, functionele ‘spelregels’ ten behoeve van netwerkoptimalisering, kruispuntprioritering en topologie van die kruispunten. Dit verlaagt de kosten en zorgt voor optimale kennisdeling tussen overheden onderling en tussen markt en overheid.