Uitgangspunten

Partners van Talking Traffic hebben afspraken gemaakt over diverse randvoorwaarden. Uiteraard wordt voldaan aan internationale standaarden voor data-uitwisseling en nationale wet- en regelgeving voor privacy en security. Waar die nog niet beschikbaar zijn, draagt het Partnership Talking Traffic bij aan de ontwikkeling van nieuwe standaarden in Europa. Ook op het gebied van verkeersveiligheid zijn afspraken gemaakt.