Over Talking Logistics

De uitdaging is groot. Hoe blijven bedrijventerreinen, de binnenstad en havens bereikbaar voor vrachtverkeer, in steeds drukker wordende steden? En hoe houd je daarbij ook de leefbaarheid en veiligheid van alle andere weggebruikers en inwoners voor ogen?

Veel gemeenten en provincies worstelen met de vraag hoe binnenstedelijke gebieden optimaal ingericht kunnen worden om aan alle belangen te voldoen. Tegelijkertijd betekent het snel kunnen afleveren van goederen ook een enorme tijds- en geldwinst voor de transportsector. Innovatieve verkeerstechnieken kunnen een belangrijke rol spelen in het verbeteren van de doorstroom, veiligheid en duurzaamheid.

Door het uitwisselen van data krijgen we steeds beter inzicht in logistieke stromen. Met die informatie kunnen gemeenten en provincies op basis van hun beleid zelf bepalen hoe zij de infrastructuur willen inrichten: wie krijgt er prioriteit, welk verkeer wordt omgeleid? Zo kan bijvoorbeeld worden ingesteld dat vrachtwagens met gevaarlijke stoffen niet mogen stoppen in de bebouwde komen dus altijd groen licht krijgen of dat zij bepaalde gebieden helemaal niet in mogen en automatisch worden omgeleid. Aan de andere kant kunnen de planners van vervoersbedrijven betere keuzes maken over de inzet van hun vloot, en bij het plannen van de route rekening houden met lokale regelgeving. Dat voorkomt zoekverkeer en wachttijden.

Talking Logistics zet data in om de logistieke sector te verbeteren. Binnen dit samenwerkingsverband tussen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en marktpartijen stimuleren we het gebruik van standaarden, digitalisering en ITS-oplossingen. Dat doen we op zes verschillende thema’s. Meer informatie over de thema’s vind je op de community pagina van Talking Logistics.