Deelnemen aan Talking Traffic?

Meedoen met het Partnership Talking Traffic kan voor bedrijven op twee manieren.

Aansluiten

Door aan te sluiten bij Talking Traffic, leggen bedrijven op productniveau een verbinding ergens in de waardeketen van Talking Traffic. Doel van die verbinding is Talking Traffic-data te halen en/of data te brengen ten behoeve van Talking Traffic. Aansluiten kan met of zonder het recht om naam en logo van het Partnership te gebruiken. De voorwaarden voor aansluiting zijn overwegend technisch van aard. Daarnaast is het belangrijk dat bedrijven die aansluiten, dezelfde uitgangspunten als het Partnership Talking Traffic hanteren op het gebied van onder meer veiligheid op de weg, security en privacy.

Toetreden

Door toe te treden gaan bedrijven op organisatieniveau een relatie aan met het Partnership Talking Traffic, zonder dat er noodzakelijkerwijs sprake is van technische koppeling van een eigen product of dienst met de Talking Traffic waardeketen. Toetreding is erop gericht om te participeren in de kennisdeling binnen de Talking Traffic gemeenschap. Nieuwe toetreders kunnen deelnemen aan de overleggen van de Council en de werkgroep Exploitatie en hebben zo invloed op de verdere uitbouw van het partnership, maar hebben geen zeggenschap over eerder gemaakte afspraken binnen Talking Traffic.

Interesse in aansluiten of toetreden? Neem contact op met Talking Traffic. Voor meer informatie over toetreden tot, en aansluiten op Talking Traffic, zie het complete dossier.