Partnership

Het Partnership Talking Traffic is een samenwerking op basis van co-financiering, waarbij het ministerie van IenW, Rijkswaterstaat, zo’n 60 regionale en lokale overheden en 20 nationale en internatonale bedrijven uit de verkeersindustrie, telecom- en internetsector, dienstverlening en automotive sector samenwerken aan de ontwikkeling van nieuwe innovatieve verkeerstoepassingen. Hiermee willen zij bijdragen aan een betere bereikbaarheid, meer reisgemak, minder ongevallen en meer vergroening van onze mobiliteit.