KPN

De rol van KPN binnen het Partnership Talking Traffic
Het leven leuker, vrijer, makkelijker en ook veiliger maken door het leveren van coöperatieve informatiediensten tussen weggebruikers, infrastructuur en ‘de rest van wereld’. Dit is wat KPN doet – als Talking Traffic Cluster 2-dienstverlener – in nauwe samenwerking met haar partners, de verkeerskundige experts in de Nederlandse markt.

Afbeelding TT

Coöperatieve informatiediensten tussen weggebruikers, infrastructuur en ‘de rest van wereld’ leveren. En daarmee het leven leuker, vrijer, makkelijker en ook veiliger maken. Dat is wat KPN doet als Talking Traffic Cluster 2-dienstverlener. Daarbij geloven we dat mobiliteit zich niet beperkt tot de weg. Smart mobility hangt duidelijk samen met de smart city. Weg, water en rails beïnvloeden elkaar, waardoor bijvoorbeeld onderhoud aan bruggen invloed heeft op de doorstroming in Nederland.

We geloven dat we alleen waardevolle data kunnen leveren als we nauw samenwerken met onze partners, de verkeerskundige experts in de Nederlandse markt. Bij die samenwerking zorgen we ervoor dat de verbinding tussen alle partijen op een juiste manier is geborgd. En generieke activiteiten faciliteren we optimaal, zodat iedere partij het beste kan presteren.

KPN garandeert betrouwbaarheid, transparantie en privacy. Dat biedt de zekerheid dat de benodigde ICT-infrastructuur en communicatienetwerken aan de hoogste standaarden voldoen. Onze partners garanderen extra toegevoegde waarde door met de juiste informatiediensten de Nederlandse infrastructuur beter te kunnen benutten.

KPN Talking Traffic is een samenwerkingsverband van partijen die het beste bieden op het gebied van verbinden en verkeerskundige expertise. Hun visie:

  • KPN: “Nederland digitaal en veilig verbinden vanuit een neutrale positie, met het betrouwbaarste netwerk”
  • Vialis: “Wij maken infrastructuur intelligent”
  • Dynniq: “Enhance the flow of everyday life”
  • Technolution: “Samen werken aan slim verkeersmanagement”
  • PTV Group: “The mind of movement”

Het is onze ambitie om meer partijen aan te laten sluiten bij dit samenwerkingsverband. Zo kunnen we met data of kennis optimaal voorbereid onderweg en op de weg zijn.

KPN maakt het mogelijk om grote hoeveelheden data op het juiste moment op de beste manier beschikbaar te maken voor mobiliteit en eventueel andere toepassingen. Die dienstverlening leveren we vanuit de KPN Data Service Hub (DSH). Deze Hub is gebaseerd op een open services architectuur. Hiermee verbindt KPN partijen en ontsluit data en services van en voor andere partijen. We zijn daarbij een neutrale vertrouwde partij (trust) zonder ‘boodschap aan de boodschap’. Daarbij stellen we de voorwaarden op voor connectiviteit, (data) governance, privacy en security. De data en services zijn en blijven intellectueel eigendom van de partners. Zij ontwikkelen en leveren deze data en services, wij scheppen de voorwaarden om ze te realiseren.

Contact

Chat / telefoonnummer:
Contact

Links:
Data Services Hub van KPN
Emerce