Dynniq

De rol van Dynniq binnen het Partnership Talking Traffic
Nederland is een dichtbevolkt land. De bestaande infrastructuur wordt zwaar belast en er zijn weinig mogelijkheden om het wegennet verder uit te breiden. Binnen het samenwerkingsverband Talking Traffic investeert Dynniq in technische oplossingen om de verkeersstromen te optimaliseren. Het belangrijkste doel is de uitrol van innovatieve mobiliteitsdiensten op nationale schaal, waarbij weggebruikers in directe verbinding staan met de verkeerssystemen. Dynniq ontwikkelt slimme regelapplicaties en clouddiensten die individuele weggebruikers in hun mobiliteit nog beter ondersteunen. Daarbij werkt zij nauw samen met veel andere bedrijven in de sector, zoals KPN, Locatienet, MTVNL, overheidsinstellingen, logistieke dienstverleners en onderzoekersinstellingen. De resultaten zijn zichtbaar zowel de wegbeheerder, die slimmere verkeersregelingen krijgt, als voor de afnemers van de clouddiensten, publiek en professionele afnemers. Dit alles draagt in hoge mate bij aan een verbetering van de leefbaarheid, veiligheid en het ondernemingsklimaat.

de ivri 1

De iVRI
Dynniq is één van de partijen achter de uitrol van de iVRI. De iVRI is de intelligente verkeersregelinstallatie die kan communiceren met alle soorten weggebruikers. Op basis van de ontvangen voertuigdata kan het verkeer op een kruispunt slimmer worden geregeld. De iVRI ‘weet’ immers beter dan een conventionele VRI waar en hoe snel het verkeer eraan komt en wat voor modaliteit het is. Dankzij de data die een iVRI teruglevert aan de weggebruiker, kunnen deze hun gedrag optimaal aanpassen aan de situatie op het kruispunt. Denk aan toepassingen als ‘time to green’, waardoor een voertuig zijn snelheid aanpast om niet te hoeven stopen voor het rode licht.

Intelligent regelen met ImFlow
Iedere iVRI kan voorzien worden van een zogenaamde ITS-applicatie, zoals ImFlow van Dynniq. ImFlow is een adaptieve netwerkregeling: een applicatie met een regelalgoritme dat continue berekent wat de meest optimale groenverdeling voor de verkeerslichten is. De applicatie verdeelt continu de beschikbare capaciteit op het kruispunt op basis van beleidsdoelen van de wegbeheerder en het actuele verkeersaanbod van de verschillende weggebruikers. Naast optimalisatie bestaan de standaardmogelijkheden onder andere uit conditionele prioriteit voor het openbaar vervoer, nood- en hulpdiensten, groenverlenging voor zwaar vrachtverkeer (“tovergroen”), prioriteit voor pelotons van fietsers, en het bufferen van verkeer bijvoorbeeld bij brugopeningen of toeritdoseerinstallaties. Het model achter ImFlow voorspelt continu het verkeersbeeld in de toekomst en levert daardoor ook betrouwbare verwachtingen aan weggebruikers.

Binnen het Partnership Talking Traffic heeft Dynniq ImFlow verder ontwikkeld om alle use cases op kruispunten te kunnen ondersteunen. Het breed beschikbaar komen van connected voertuiginformatie zal de ontwikkelingen nog verder versnellen: deze floating car of bicycle data zijn de sleutel tot een nog slimmere verkeersafhandeling.

prio broker 1

Prio Broker en SDK
Alle iVRI’s in Nederland worden verbonden met de cloudsystemen van service providers. Zo ook met de cloud van Dynniq. De Dynniq cloud omgeving, de Prio Broker, verbindt de diensten aan weggebruikers of groepen weggebruikers (fleet owners) met de publieke verkeersmanagement infrastructuur. De Prio Broker levert dashboards aan zowel de wegbeheerder als de gebruikers van de aangesloten diensten. Om de toegang tot de cloud en daarmee de aangesloten iVRI’s in Nederland makkelijk bereikbaar te maken, levert Dynniq de zogenaamde SDK, de Software Development Kit. Deze SDK kan geïntegreerd worden in iOS of Android apps van derden die daarmee een totaalservice aan de weggebruiker kunnen leveren. Ook ondersteunt de SDK Java code, zodat integratie in embedded voertuigsystemen tot de mogelijkheden behoort. De SDK komt terecht bij apps en systemen voor trucks, het OV, nood- en hulpdiensten, voetgangers en fietsers. Dynniq heeft ervoor gezorgd dat de berichtenstructuur van de SDK compatibel is met de internationale ETSI-G5 standaarden voor V2X en V2V communicatie.

Met het Prio Broker platform en de SDK zorgt Dynniq ervoor dat Talking Traffic een echt open eco-systeem wordt.

app 1

Mobile apps
Naast de platformen die Dynniq ontwikkelt specifiek in het kader van het Partnership Talking Traffic, biedt zij ook apps aan voor weggebruikers. De GreenFlow app kent drie doelgroepen: zware voertuigen die tovergroen willen krijgen op kruispunten, OV voertuigen die conditionele prioriteit behoeven en nood- en hulpdiensten die specifieke en vrijwel onmiddellijke ontruiming van de relevante rijstroken nodig hebben.

Daarnaast is er CrossCycle, de veilige app voor fietsers die zoveel mogelijk willen doorfietsen en/of prioriteit in groepen willen krijgen. Een bijzonder app is CrossWalk. Deze app helpt de langzame (vaak oudere) voetganger met een extra lange groentijd op de oversteek. De Mobile apps van Dynniq vervolmaken een keten van mogelijkheden die het verkeersmanagement steeds slimmer maken.