Strategic Committee kent nieuwe iVRI-certificaten toe

18 december 2020

Dynniq, Swarco, Vialis en Ko Hartog ontvangen nieuwe iVRI-Certificaten voor hun iTLC’s en in het geval van Dynniq, ook voor de ITS-applicatie ImFlow. Geactualiseerde landelijke standaarden maakten aanpassingen aan de ITS-applicatie en RIS noodzakelijk. Oude certificaten voor iVRI-producten waren tot 1 december van dit jaar geldig en behoefden dus sowieso verlenging. iVRI-certificaten vormen een belangrijke zekerheid voor leveranciers, wegbeheerders, ketenpartners en (professionele) gebruikers.

Afgelopen zomer stelde de Strategic Committee ‘Landelijk Borgen en Beheren van Standaarden en Producten voor Intelligente Verkeersregelinstallaties’ voor use cases 3 (Prioriteren) en 4 (Informeren) geactualiseerde landelijke standaarden vast. Dit om de kwaliteit van deze diensten (use cases) in de keten te verbeteren en landelijk uniform te maken. Op de iTLC’s hebben deze geactualiseerde standaarden geen impact. Bovengenoemde leveranciers hebben bevestigd dat hun iTLC’s nog steeds voldoen aan alle wettelijke eisen en normen en aan de landelijke standaarden. Hiervoor heeft de SC inmiddels dan ook een nieuw iVRI-certificaat toegekend. Dynniq was de enige partij die ook voor haar ITS-applicatie, ImFlow, dankzij gezamenlijke ketentesten met alle betrokkenen in de dataketen, al kon aantonen dat deze voldoet aan de geactualiseerde landelijke standaarden. De SC heeft voor dit iVRI-product dan ook een nieuw certificaat toegekend.

De andere iVRI-leveranciers, inclusief Sweco en RHDHV, zijn nog druk bezig met het afronden van de benodigde ketentesten, met elkaar en met de cloud en service providers, om aan te tonen dat ook hun (andere) producten, RIS’en en ITS-applicaties, voldoen aan de geactualiseerde landelijke standaarden voor use cases 3 en 4. Daarna kan de SC ook voor deze iVRI-producten een nieuw certificaat toekennen. Deze stap wordt in de komende paar weken verwacht.

Met een iVRI-Certificaat verklaart de Strategic Committee dat alle testen voor het betreffende product succesvol zijn uitgevoerd. Bovendien zijn hiervan de definitieve testrapporten beschikbaar, hebben de ketenpartners met elkaar vastgesteld dat de iVRI-producten geen (blokkerende) issues vertonen en heeft elke leverancier middels een Eigen Verklaring bevestigd dat hun iVRI-product voldoet aan alle vereisten. Voor leveranciers, wegbeheerders, ketenpartners en professionele gebruikers als nood- en hulpdiensten, openbaar vervoer en logistiek geeft een iVRI-certificaat dan ook zekerheid.

Verspreid over ons land staan er inmiddels zo’n 700 iVRI’s op straat en dit aantal neemt gestaag toe.