Rapport Ecorys: Maatschappelijke impact van slimme en duurzame verstedelijking

28 maart 2022

Onderzoeksbureau Ecorys heeft een exploratief onderzoek afgerond over de maatschappelijke effecten van investeringen in slimme en duurzame verstedelijking. Het onderzoek toont aan dat slimme inbreiding zorgt voor substantiële toegevoegde waarde, ten opzichte van de traditionele manier van stedelijke uitbreiding. Het onderzoek laat bovendien zien dat een integrale aanpak nodig is om deze slimme inbreiding mogelijk te maken.