Nederlandse Wegbeheerders winnen Business Rules Excellence Awards voor de methodiek van Rule Based Dynamic Traffic Management

08 november 2018

Vandaag heeft de Stuurgroep voor de eerste jaarlijkse Business Rules Excellence Awards (BREA) tijdens de Building Business Capabilities Conference bekend gemaakt dat de Nederlandse Road Authorities, genomineerd door Lab voor Intelligent Business Rules Technology, tot de 2018 winnaars behoren. "Wat deze prijs bijzonder maakt voor mij is dat twee disciplines samenkomen: declaratieve regels en verkeersmanagement. Nederland heeft uitstekende expertise in beide disciplines", aldus Silvie Spreeuwenberg, LibRT aan de stuurgroep voor de eerste jaarlijkse Business Rules Excellence Awards (BREA).

Positief effect

Overal ter wereld, en zeker in een klein en dichtbevolkt land als Nederland, groeit de verstedelijking gestaag en wordt de ruimte een steeds schaarser goed. Er is een enorme hoeveelheden data beschikbaar over snelheid, rijgedrag en locatie. Die data gebruiken we om files te voorkomen en de doorstroming op (hoge prioriteit) wegen te bevorderen. De methode standaardiseert de bedrijfslogica voor het aanvragen van verkeersdiensten om de uitgaande verkeersstroom te vergroten, de inkomende verkeersstroom te verminderen of het verkeer om te leiden. De diensten veranderen het gedrag van verkeerslichten en instrueren weggebruikers. Hierdoor wordt het verkeer over het wegennet verdeeld volgens het afgesproken beleid en wordt het aantal voertuigverlies-uren als gevolg van congestie verminderd.

Innovatie

Alle belanghebbenden (gemeente, staat, centrale overheid) zijn met elkaar verbonden terwijl ze vroeger op verschillende manieren werkten. Zij melden betere verkeersprestaties door de overgang van instrumentenbeheer naar netwerkoptimalisatie met de nieuwe methode. Deze methode heeft de weg geplaveid voor het gebruik van locatiebewuste slimme apparaten (IoT) & slimme mobiliteit die verder ontwikkeld zullen worden in het Talking Traffic programma  

Over de Nederlandse wegbeheerders   

De methodiek voor regelgebaseerd dynamisch verkeersmanagement is een gezamenlijke ontwikkeling van de verschillende wegbeheerders (gemeente, staat, centrale overheid) in Nederland, vertegenwoordigd door het Landelijk Verkeersmanagement Beraad (LVMB).  LVMB is verantwoordelijk voor standaardisatie en innovatie om slimme mobiliteit in Nederland te faciliteren.

Over talking traffic

Talking Traffic is een publiek-privaat samenwerkingsverband van het Rijk, regionale en lokale overheden en zo'n twintig marktpartijen vanuit de verkeersindustrie, internet- en telecomsector, serviceproviders en automotive partijen, die gezamenlijk in de periode tot 2020 90 miljoen euro investeren in de ontwikkeling van innovatieve verkeerstoepassingen. Connectiviteit, beschikbaarheid van data en de introductie van intelligente vri's vormen van de belangrijkste pijlers van dit samenwerkingsverband, met als doel om de verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid in Nederland te verbeteren. LVMB is nauw betrokken bij Talking Traffic. Meer informatie is te vinden op www.talking-traffic.com.

Over LibRT

Het Lab for Intelligent Business Rules Technology biedt consultancy- en trainingsdiensten om geautomatiseerde naleving, expertise op het gebied van business rules en nauwkeurige specificaties voor tijdige levering van software te leveren. Silvie Spreeuwenberg, oprichter van LibRT, heeft de ontwikkeling van de methodologie voor rule based dynamic traffic management gefaciliteerd. Zie ook de website: www.librt.com