Mobidot en FLIR versterken het Partnership Talking Traffic

21 september 2018

Het Partnership Talking Traffic verwelkomt twee nieuwe associate partners: Mobidot en FLIR. Het Enschedese bedrijf Mobidot is een jong MKB-bedrijf en specialist in het meten en analyseren van reizigersgedrag via de smartphone. Aan de hand van persoonlijke reisprofielen informeert Mobidot reizigers op maat over hun reis en beloont zij hen voor een slimme reiskeuze. ‘We zijn geïnteresseerd in hoe we met andere partijen in het Partnerschap Talking Traffic de dienstverlening aan onze gebruikers kunnen verbeteren’, aldus directeur Marcel Bijlsma. FLIR-ITS (vestiging België) verzamelt verkeersgegevens via geavanceerde camera’s in bijvoorbeeld verkeerslichten en kan zo volgens Lode Caenepeel interessante data leveren die bijdragen aan ‘vlotter en veiliger verkeer’.

Marcel Bijlsma (Mobidot): ‘Ik vind het boeiend hoe concurrerende partijen samen standaarden ontwikkelen’

‘We ondersteunen apps voor het automatisch bijhouden van bijvoorbeeld reisdeclaratiegegevens, maar bijvoorbeeld ook de app B-riders voor fietsstimulering. Voor onze gebruikers willen we graag nieuwe diensten ontwikkelen en hiervoor liggen kansen in het Partnership Talking Traffic. Zo willen we onze grote fietsgebruikersgroep koppelen aan de nieuwe iVRI’s, zodat ze prioriteit kunnen krijgen bij het verkeerslicht en informatie over tijd tot groen. We hopen onze gebruikers hiermee meer service te bieden. In het Partnership zitten voor ons interessante partijen, waarmee we samen kunnen werken. Samen beschikken we over nog meer data. Zelf delen we graag onze reizigersprofielen en onze data over reizigersgedrag. Met name onze fietsdata zijn interessant.

We vinden het belangrijk om aan te sluiten bij nieuwe ontwikkelingen in Nederland. Het gezamenlijk verbeteren van de mobiliteit is een maatschappelijk opgave én tegelijkertijd een kans om de positie van Nederland internationaal te versterken. Ik vind het boeiend hoe partijen binnen Talking Traffic – concurrenten en publieke en private partijen – over hun schaduw heen stappen en samen nieuwe standaarden ontwikkelen om een grote stap voorwaarts te kunnen zetten.’

Lode Caenepeel (FLIR): ‘Open proeftuin’

‘Met de afdeling FLIR-ITS (onderdeel van Amerikaans bedrijf in thermische camera’s) dragen we met onze slimme camera’s in de infrastructuur bij aan vlotter en veiliger verkeer. We brengen niet alleen auto’s maar ook fietsen en voetgangers in beeld. Onze camera’s geven al data over het verkeersaanbod en onveilige situaties door aan onder andere Siemens en Vialis. Door camera- en GPS-data slim te combineren ontstaat een compleet beeld van de reële situatie op de weg. Onze data kan door veel meer partijen gebruikt worden dan nu gebeurt. Daarom willen we graag deelnemen aan het Partnership Talking Traffic.

We hopen binnen het Partnership te leren welke data andere partijen nodig hebben, in welke vorm en van welke kwaliteit, zodat wij onze data pasklaar kunnen maken voor serviceproviders.

Het is mooi dat in Nederland zoveel partijen in een verticale keten open met elkaar samenwerken om uiteindelijk de weggebruiker beter te informeren en de doorstroming te verbeteren. Dergelijke proeftuinen zijn heel belangrijk voor de ontwikkeling van goede vernieuwende producten. Ik verwacht dat we binnen het Partnership Talking Traffic met een groep verschillende firma’s vernieuwingen kunnen ontwikkelen en testen in de praktijk. Zo’n open proeftuin is in België veel moeilijker te realiseren.’