Handzame CROW-publicatie biedt hulp aan wegbeheerders: het ‘stappenplan realisatie iVRI’

19 november 2019

Met het oog op een betere doorstroming van het verkeer en vooral meer verkeersveiligheid en duurzaamheid is het snel op landelijke schaal realiseren van intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s) een prioriteit voor minister Van Nieuwenhuizen van IenW. De komende jaren zullen nog duizenden intelligente verkeerslichten, die bepaalde groepen verkeersdeelnemers prioriteit kunnen geven, op kruispunten verrijzen. Speciaal voor wegbeheerders is er nu een ‘stappenplan realisatie iVRI’: een CROW-publicatie die wegbeheerders op een begrijpelijke manier uitlegt wat er bij komt kijken en welke stappen hij/zij daarin kan nemen.

De behoefte aan het stappenplan (‘Handreiking voor wegbeheerders’) voor de nieuwe generatie slimme verkeerslichten is groot, vertelt Marcel Westerman, namens IenW en Talking Traffic betrokken bij de publicatie. Het aantal iVRI’s in Nederland groeit, en daarmee ook de roep om handzame, adequate informatie. Westerman: ‘Binnen Talking Traffic hebben 45 wegbeheerders al veel kennis en ervaring opgedaan met iVRI’s, maar daarbuiten zijn er bijvoorbeeld ruim 300 andere gemeenten die nog willen of moeten beginnen.’

Bovendien zijn bij het proces ‘van tekentafel naar kruispunt’ diverse professionals betrokken, onder wie wegbeheerders, (beleids)adviseurs, projectleiders, programmeurs en technici. Westerman: ‘Tot nu toe is het moeilijk gebleken om al die deskundigen, vaak zelfs binnen één gemeente, in één keer te bereiken. Dat is ook logisch: de gemeenteambtenaar die te maken krijgt met de iVRI, heeft ook nog tal van andere belangrijke zaken te doen. Met deze publicatie bieden we een handleiding en naslagwerk, waarmee we alle betrokkenen handvatten bieden om aan de slag te gaan. Voor deze professionals is het fijn dat alles nu op een handzame manier is samengevat, want de iVRI is echt nieuwe materie die alleen voordelen oplevert als deze verbonden is met voertuigen en gebruik maakt van gestandaardiseerde techniek.’

Ook handig: in de leeswijzer staan tips voor welke beroepsgroep bepaalde hoofdstukken het meest interessant - een beleidsmedewerker hoeft bijvoorbeeld niet alle technische aspecten te kennen - zijn.

Actueel

Schrijver van de CROW-publicatie is Joost Hormann van DTV Consultants, dat wegbeheerders ondersteunt bij de realisatie van iVRI’s en dus veel kennis van de materie heeft. Hormann: ‘Het stappenplan is ‘een actuele uitsnede’: iVRI’s zijn een recente en forse vernieuwing, we leren elke dag. De handreiking beschrijft wat we inmiddels weten. Natuurlijk hebben we geput uit de uitgebreide ervaringen van Talking Traffic-partners, maar bij het schrijven van het stappenplan hebben we ook bewust wegbeheerders uitgenodigd die nog moeten beginnen. Dat hielp om het document begrijpelijk te houden.’

Stappen

Naast uitleg over de werking en de voordelen van de nieuwe generatie slimme verkeerslichten, wordt de techniek beschreven en de rol die verschillende deskundigen kunnen spelen om de iVRI uiteindelijk werkend op straat en in de keten te krijgen. Daarnaast worden alle stappen inzichtelijk gemaakt, van beleidskeuzes (stap 1), de opdrachtfase (stap 2), realisatie (stap 3), de acceptatiefase (stap 4) tot en de beheerfase (stap 5).

Als bijlage is er een tijdpad voor de realisatie van de iVRI (van locatiekeuze tot en met het inregelen). Hieruit blijkt al dat je een iVRI niet ‘even op een achternamiddag’ plaatst. Hormann: ‘Het tijdpad is een voorbeeld uit de praktijk en geeft wegbeheerders een idee hoeveel tijd iedere stap kan kosten en in welke volgorde een wegbeheerder de stappen moet doorlopen. Maar dat tijdpad kan per wegbeheerder verschillen: bij een koploper als Delft, dat al veel ervaring heeft opgedaan, kan het veel sneller gaan.’

iVRI is ‘het nieuwe normaal’

Het stappenplan is een ‘levend document’: er zullen updates van het plan komen zodra er nieuwe lessen zijn geleerd. Belangrijk is nu vooral om wegbeheerders te laten weten dat ze aan de slag kunnen gaan. Westerman: ‘We willen graag dat de iVRI ‘het nieuwe normaal’ is. Dat betekent dat volgend jaar elke VRI die wordt geplaatst, een iVRI zal zijn. En dan willen we het voor wegbeheerders begrijpelijk en makkelijk maken, maar ook weggebruikers overal dezelfde functionaliteit laten bieden.’

Download hier het stappenplan iVRI