Connected Transport Corridors: de winst van (data) delen

27 juni 2019

Het was een van de mijlpalen die op 3 juni bij het ITS European Congress ’s ochtends als aansprekend voorbeeld van de Dutch Reality werd belicht: de Connected Transport Corridors. Binnenkort zullen in de corridors Amsterdam, Groot-Rotterdam en Zuid-Nederland doorlopend gegevens worden gedeeld en daarmee dus een veelheid aan nieuwe technieken in de praktijk worden gebracht. Het doel: betere doorstroming, meer veiligheid en efficiëntere logistieke planning. Bij een stakeholdersbijeenkomst van Connected Transport Corridors tijdens het ITS European Congress in Eindhoven bleek de animo onder vervoerders en overheden groot.

Volgens Paul Swaak (Talking Logistics, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) is de nood om te komen tot Connected Transport Corridors hoog. ‘Als we nu niets doen, loopt de ochtendspits over een paar jaar naadloos over in de avondspits’, aldus Swaak. Op de weg wordt het immers steeds drukker, het vrachtverkeer groeit gestaag en tegelijkertijd moeten forse klimaatdoelstellingen worden gehaald.

Swaak benadrukte dat bij Connected Transport Corridors sprake moet zijn van wederkerigheid. ‘Vervoerders en verladers willen van wegbeheerders, provincies en gemeenten iets terugkrijgen als ze informatie delen: prioriteit bij verkeerslichten, betere verkeersinformatie en meer begeleiding bij de route. Gebiedsbeheerders zien dankzij de informatie die ze krijgen wat er aan vrachtverkeer op ze afkomt.’ Een eerste stap naar landelijke afstemming is het verbinden van de drie grootste corridors: Amsterdam, Groot-Rotterdam en Zuid-Nederland. Swaak: ‘Het doel is dat het delen van data en de systematiek eromheen vanaf begin 2020 in de drie betrokken corridors gaat groeien.’

Schiphol

In de drie corridors gebeurt al veel. Bijvoorbeeld rond Schiphol, vertelde Frans van der Beek van de Schiphol Area Development (SADC). ‘Logistieke dienstverleners moeten data gaan delen: informatie over het vertrek, de route en het voertuig. Daar willen ze iets voor terug: routeadvies en verkeersinfo op maat. Hiervoor moeten de trucks worden ‘geconnect’ met wegkantsystemen en verkeersmanagementsystemen. We willen intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s) plaatsen in het gebied rondom Schiphol. De komende maanden maken we effecten (zoals brandstofbesparing en betere doorstroom) concreet in KPI’s. Eind 2019 moet de implementatie volgen.’

Ook in de corridor Groot-Rotterdam (Moerdijk, Maasvlakte en Westland) worden flinke stappen gezet met use cases, zoals de introductie van slimme verkeerslichten. En in de Corridor Zuid-Holland wordt dit jaar gestart met de N279, tussen Veghel en Asten, waar groot onderhoud zal plaatsvinden en iVRI’s in gebruik worden genomen.

Data voor logistiek

Het bedrijf Matrixian heeft van het Ministerie van IenW opdracht gekregen voor het verzamelen van relevante data van wegbeheerders. De data werd eerder nog niet centraal verzameld en was vaak überhaupt niet digitaal beschikbaar. Luke Liplijn (Matrixian): ‘Het gaat om voorkeursroutes van wegbeheerders voor vrachtverkeer en beperkingen van de afmetingen van vrachtwagens. Iedere wegbeheerder staat open voor het delen van deze gegevens. Nadeel is dat het nog te vaak ontbreekt aan digitale kennis om de data hapklaar aan te leveren, zodat wij er wat mee kunnen. Daar is ruimte voor progressie en work in progress.’

FiLogic verwerkt die data vervolgens in een Traffic Management System (TMS) en biedt een open TMS aan. Daardoor kunnen ook kleine vervoerders digitaliseren en dus meedoen. In het TMS van FiLogic zijn de binnenkomende transportopdrachten, een routekaartje en de stops zichtbaar. Planners zien in één oogopslag de obstakels, bijvoorbeeld een milieuzone waar een voertuig niet in mag. 

Sluit je aan!

In Eindhoven sloten diverse ondernemers zich aan het einde van de stakeholdersbijeenkomst zich direct aan bij de Connected Transport Corridors. 

Ook meedoen of meer info? Ga naar talking-logistics.nl en registreer je bij de community.

Dit artikel komt voor in de nieuwsbrief van Dutch Mobility Innovations van juni 2019. Zie hier de hele nieuwsbrief.