Best Technical Paper Award voor paper over TLEX van Paul Potters

23 september 2018

De paper van Paul Potters van Monotch, partner van het Partnership Talking Traffic, is geselecteerd als winnaar van de Best Technical Paper Award (EMEA-regio) van het 25e ITS World Congress dat plaatsvindt van 17-21 september 2018 in Kopenhagen. De paper gaat over TLEX (Traffic Light Exchange) als centraal punt voor geautomatiseerde real-time data-uitwisseling tussen iVRI’s en weggebruikers. Potters ontvangt de prijs tijdens de slotceremonie van het congres op vrijdag 21 september.

De paper van Potters werd geselecteerd uit honderden technische papers. Hij is blij en vereerd dat hij deze eervolle prijs ontvangt op dit belangrijke internationale ITS- congres.
Hij zal zijn paper ook op het congres presenteren. ‘TLEX is vooral innovatief omdat het landelijk operationeel is en leveranciersonafhankelijk. Doordat het een cloudplatform is, kunnen wegbeheerders er gemakkelijk en betaalbaar mee werken, zelfs met kleine aantallen IVRI’s. Het platform is ontworpen volgens de laatste technische normen. Zo zijn security en privacy verankerd in het ontwerp.

Uit de samenvatting

Traffic Light Exchange (TLEX) is sinds de zomer van 2017 operationeel. TLEX is een centraal punt voor geautomatiseerde real-time data-uitwisseling tussen nieuwe slimme verkeerslichten (iVRI’s) en weggebruikers, waardoor weggebruikers, iVRI’s en infrastructuur real-time met elkaar kunnen communiceren met als doel het bereiken van een soepele, efficiënte en veilige verkeersstroom. Via TLEX wordt toegang gegeven tot de gegevens van alle iVRI’s, ongeacht de leverancier van het verkeerssignaal, waardoor nationale dekking mogelijk wordt.