'Slimme, datagedreven diensten dragen bij aan een hogere kwaliteit van leven'

Wierd Janse, gemeente Apeldoorn

Talking Traffic-toepassingen bieden gemeentes nieuwe kansen om hun doelstellingen op het gebied van mobiliteit en leefbaarheid te behalen. Wierd Janse vertelt waarom de gemeente Apeldoorn graag een voorloper wil zijn.

De introductie van Talking Traffic-toepassingen, inclusief voertuigen en slimme verkeerslichten die met elkaar ‘praten’, past naadloos bij de ambities van Apeldoorn, zegt coördinator Wierd Janse namens de gemeente. ‘Apeldoorn profileert zich als Smart City, een leefbare stad die uitstekende services aan burgers en bedrijven verleent. We zijn bijvoorbeeld ook bezig met een snelle introductie van 5G. En op verkeerskundig gebied zijn er landelijk mooie, slimme technieken en diensten beschikbaar. Die willen we graag snel gaan gebruiken.’

PV 20190314 73

Doorstroming

Onderdeel van die ambitie is – dit jaar nog – het werkend krijgen van 24 iVRI’s in de gemeente: intelligente verkeersregelinstallaties die, bij voorkeur in een streng geplaatst, kunnen helpen bij een betere afwikkeling van het verkeer. Met die iVRI’s is het mogelijk om een betere doorstroming  te creëren, inclusief persoonlijke adviezen op maat voor bestuurders over de beste snelheid.

Doelgroepen

De nieuwe technieken bieden ook nieuwe mogelijkheden om speciale doelgroepen prioriteit te geven. Janse: ‘We kijken nadrukkelijk mee met de ontwikkelingen rond Deventer, waar ze onder meer nood- en hulpdiensten en bus- en vrachtverkeer prioriteit geven via de nieuwe connected Talking Traffic-keten. Maar met de iVRI’s kunnen wegbeheerders ook andere keuzes maken: bij slecht weer zouden we bijvoorbeeld fietsers sneller groen licht kunnen geven. Automobilisten kunnen we daarover in-car informeren, met de reden van de langere wachttijd. Dankzij de nieuwe technieken kunnen we ons verkeersbeleid dus gerichter inrichten.’ Ook gaat Apeldoorn, samen met Helmond en ProRail, kijken hoe men beter kan inspelen op treinpassages op overwegen. Daardoor kan de doorstroming en verkeersveiligheid rondom de overwegen verbeteren.   

Politieke wil

De politieke wil om in Apeldoorn Talking Traffic-diensten uit te rollen is er, vertelt Janse. ‘De slimme, datagedreven diensten passen prima in de voortrekkersrol die Apeldoorn samen met Zwolle binnen de G40 gemeenten vervult op het gebied van Smart Cities. Het doel daarvan is dat toepassingen van innovatieve technieken bijdragen aan een hogere kwaliteit van leven. De innovatieve Talking Traffic-producten en -diensten helpen daarbij, en dat is prima uit te leggen. Denk bijvoorbeeld aan het sneller, veiliger en schoner op je bestemming komen, door betere doorstroming bij verkeerslichten en betere vindbaarheid van vrije parkeerplaatsen.’

Ook de opleidingskant wordt niet vergeten. Janse: ‘Uiteraard is het wel van belang dat er meer mensen beschikbaar zijn die deze innovaties helpen tot stand te brengen. Apeldoorn biedt dan ook ruimte aan mensen in opleiding om praktijkervaring op te doen met de slimme regeltechniek.’

Ambitieus

Bij diverse verkeerslichten in Apeldoorn hangen nu borden waaruit blijkt dat het hier gaat om een verkeerskundige testlocatie. Apeldoorn is er dus klaar voor? Janse: ‘In de uitvoering en testomgeving hebben we wel wat vertraging opgelopen. Het is een complex proces, en het kost nu eenmaal tijd om alles goed werkend te krijgen. Het klinkt misschien ambitieus klinkt als wij zeggen dat we aan het eind van het jaar 24 iVRI’s willen hebben, maar wij willen graag voorloper zijn. Dus ja, we zijn er klaar voor. Mensen zeggen hier nu ook: kom maar op met die diensten!’