‘Medeweggebruikers hebben tijd en ruimte om vrij baan te maken omdat ze vroegtijdig over onze nadering worden geïnformeerd’

Ramón Hakvoort, Brandweer IJsselland (Team Incidentbestrijding)

Als elke seconde telt, kunnen innovatieve Talking Traffic-technieken het verschil maken. Daarom doen de brandweervoertuigen van Veiligheidsregio IJsselland sinds december 2018 mee aan een proef die een virtuele ‘groene loper’ door stedelijke gebieden creëert. Ramón Hakvoort van de Brandweer IJsselland (Team Incidentbestrijding) legt uit hoe dat in de praktijk werkt.

Ramón Hakvoort: ‘Wij zijn dienstbaar en altijd op zoek naar verbeteringen. En dus hebben wij grote interesse in alles wat ons dagelijks handelen slimmer of efficiënter kan maken.’ Dat geldt zeker ook voor technieken die onder de vlag van Talking Traffic worden ontwikkeld. De brandweerauto’s die deelnemen aan de test, maakten gebruik van het korte afstandsradiosysteem (KAR), een kastje waarop de software van Talking Traffic ook geïnstalleerd kan worden. Dat kastje ‘praat’ met slimme verkeersregelinstallaties (iVRI’s) en de omgeving. Nood- en hulpdiensten, waaronder de brandweer, krijgen bij een uitruk ‘prioriteitsklasse 1, de hoogste’. Dat betekent dat zij van iVRI’s – die naderend verkeer op grote afstand kunnen ‘zien’ – altijd voorrang krijgen.

PV 20190308 16

Groen licht

Hakvoort: ‘Heel concreet: bij een melding van een incident wordt het adres van onze eindbestemming door de meldkamer naar ons navigatiesysteem gezonden. Het navigatiesysteem bepaalt de route en vervolgens krijgen wij op onze hele route groen licht. Medeweggebruikers krijgen bij kruisingen rood licht en worden overal vroegtijdig over onze nadering geïnformeerd, zodat zij tijd en ruimte hebben om vrij baan te maken. Voor onszelf én voor alle andere verkeersdeelnemers creëren we dus veel meer rust op de weg.’

Minder ongevallen

De tijdwinst is nu nog beperkt: niet op elk kruispunt staan al iVRI’s. En dankzij de huidige KAR-technieken (Korte Afstand Radio) krijgen voorrangsvoertuigen op de meeste kruispunten nu ook al groen, zij het op een veel kortere afstand van de stopstreep. Waar die techniek er niet is, rijden nood- en hulpdiensten als de situatie daarom vraagt, door rood. Maar dat is niet zonder gevaar, weet Hakvoort. ‘In 2016 en 2017 waren er landelijk ruim 140 ongevallen met voorrangsvoertuigen.’

In de nieuwe situatie, maar dan moeten dus wel overal iVRI’s staan, zou het aantal ongevallen in theorie teruggebracht kunnen worden naar nul. ‘Vooral in stedelijke gebieden, bijvoorbeeld de hele Randstad, kunnen deze technieken ons én andere weggebruikers daarbij helpen. Juist in een drukke stedelijke omgeving moeten we als brandweer nu vaak ‘op de bumper’ van onze voorgangers rijden om snel bij een incident te kunnen komen. Dat hoeft met Talking Traffic niet meer, we krijgen vrij baan.’

Kennis delen

Wat de exacte tijdwinst is als de techniek overal werkt, is lastig te berekenen. Maar Hakvoort weet wel dat ‘de maatschappij’ baat heeft bij snellere aanrijtijden én meer veiligheid op de weg. ‘Zeker omdat onze veiligheid onderweg én die van andere verkeersdeelnemers groter wordt.’

Volgens Hakvoort is de interesse voor Talking Traffic bij het brandweerpersoneel voor Talking Traffic dan ook groot. ‘Collega’s tonen belangstelling en zijn enthousiast over deze nieuwe technieken. Wij willen onze ervaringen dan ook graag delen met andere veiligheidsregio’s in Nederland. En dat vind ik logisch: innoveren is gewoon hartstikke leuk en geeft extra energie. Zeker omdat we met die nieuwe techniek ons vak beter kunnen uitoefenen.’