‘Betere doorstroming, meer comfort voor de chauffeur én lagere brandstofkosten’

Harun Oqurai, buschauffeur bij Keolis

In de ideale wereld biedt vervoersmaatschappij Keolis overal vlotte doorstroming in het verkeer, met zoveel mogelijk comfort voor de passagiers. Om daar te komen doet de vervoerder graag mee aan de priopilot in Deventer. Daarbij krijgen vijf bussen van het bedrijf automatisch groen licht bij intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s), vertellen buschauffeur Harun Oqurai en Jan Makkinga (Infrabeheer provincies Gelderland en Overijssel).

Buschauffeur Harun Oqurai profiteert tot nu toe vooral van ‘onzichtbare’ verbeteringen. Immers, sinds november 2018 zijn vijf bussen van Keolis uitgerust met een extra kastje, ingebouwd door het bedrijf Incaa, op de al bestaande boordcomputer. Het kastje ‘praat’ met de iVRI’s, de slimme verkeerslichten, en zorgt ervoor dat de bus prioriteit (groen licht) krijgt. Oqurai: ‘Als chauffeur merk je nu alleen dat je niet hoeft te wachten voor een iVRI.’ Dat laatste gebeurt wel met een voorbehoud: nood- en hulpdiensten hebben – uiteraard – een hogere prioriteit dan de Keolis-bussen.

PV 20190308 06

Anticiperen

Jan Makkinga namens Keolis: ‘We hebben nu al veel digitale informatie in de bus voor de passagier en de chauffeurs. Onze chauffeurs zien nu nog geen extra info op hun dashboard via het ingebouwde kastje, maar voor de toekomst zijn daar wel mogelijkheden voor. Dan kunnen de chauffeurs bijvoorbeeld anticiperen op het groene licht door het aanpassen van hun snelheid. Daardoor rijd je soepeler door het verkeer.’

Meepraten

Volgens Keolis past deelname aan het project bij de ambities van het bedrijf. Makkinga: ‘Keolis ziet zichzelf niet enkel als een openbaar vervoerbedrijf, maar als een mobiliteitsaanbieder. Mensen veranderen in hun manier van leven, recreëren en werken, maar ook in hun manier van reizen. Meewerken aan zo’n project heeft het voordeel dat ook je kunt meepraten in de verdere ontwikkelingen. Dat past bij onze ambitie: via innovatie de mobiliteit in Nederland naar een hoger niveau brengen.’

Maatschappelijk

Ook wat betreft maatschappelijke kosten ziet Keolis voordelen. Door een vlottere doorstroming van grote voertuigen, die minder vaak hoeven te stoppen en op te trekken, wordt het milieu immers minder belast. En niet onbelangrijk: de techniek kan bijdragen aan de ondersteuning van een adequate dienstregeling, zodat aansluitingen beter kunnen worden gewaarborgd.’

Maar ook voor de buschauffeurs zelf is er pure winst: minder vaak remmen en optrekken betekent voor de chauffeur comfortabeler, en meer ontspannen rijden. Volgens chauffeur Oqurai en Makkinga gaat het met de prioriteitsverlening in de pilot rond Deventer de goede kant op. ‘Wij  kunnen als Keolis de doorstroming van de bus bij de iVRI nog niet monitoren, exacte resultaten kunnen we dus nog niet geven. Maar in de praktijk zien we dat de afstemming steeds beter gaat.’ De doorstroming voor de bus is vanzelfsprekend altijd afhankelijk van de prioriteitsinstellingen van de wegbeheerder.

Cloud

Zowel Oqurai als Makkinga verwacht dat de Talking Traffic-diensten op de lange termijn nog meer het verschil kunnen maken. ‘Wij verwachten dat in de verre toekomst de huidige, ‘traditionele’ KAR-systemen zullen verdwijnen. Alle informatie zal dan via de cloud gaan, en met de iVRI’s zal dat leiden tot betere doorstroming van het verkeer, met voordelen als lagere uitstoot en lagere brandstofkosten.’