Werk slim, reis slim

There is no translation available.

De rol van Werk Slim, Reis Slim binnen het Partnership Talking Traffic
Gemeente Leeuwarden, provincie Fryslân en Rijkswaterstaat werken als Werk Slim, Reis Slim (binnen Beter Benutten en Talking Traffic. Vanuit het samenwerkingsverband Werk Slim, Reis Slim zijn de afgelopen jaren diverse maatregelen uitgevoerd binnen Beter Benutten om de stad, de binnenstad en provincie beter bereikbaar te maken en te verduurzamen. Dat heeft in de periode 2016-2017 geresulteerd in ongeveer 1700 spitsmijdingen per dag. Leeuwarden wil haar positie als hoofdstad van Fryslân verder uitbouwen door slimme maatregelen te treffen die helpen de regio Leeuwarden en Fryslân beter bereikbaar en leefbaar te maken en te houden. Het innovatieve partnership Talking Traffic, de slimme verkeerslichten, de informatiediensten en de overige ontwikkelingen binnen de Intelligente Transportsystemen (ITS) aanpak passen goed bij deze ambitie. Belangrijk hierbij is aan te haken bij de initiatieven rondom Culturele Hoofdstad (LF2018) en verder in te zetten op duurzame mobiliteit in de periode van 2018 tot en met 2020.

collage