Rijkswaterstaat

There is no translation available.

De rol van RWS binnen het Partnership Talking Traffic
RWS zet in het bijzonder in op het leveren van kwalitatief goede veiligheid gerelateerde data zodat weggebruikers kunnen profiteren van actuele informatie op maat in hun voertuig. Dit betreft o.a. informatie over incidenten, afgesloten rijstroken, maximaal toegestane snelheden, actuele geboden en verboden en actuele informatie bij verkeersregelinstallaties. Deze informatie wordt de weggebruiker aangeboden via apps op smartphones en informatieplatforms in de auto. De bijdrage aan het programma Talking Traffic is een concrete invulling van (een deel van) de RWS ambitie op het gebied van Smart Mobility, namelijk het ondersteunen van de ontwikkeling en toepassing van smart mobility diensten. Door te participeren in het programma verwezenlijkt RWS haar doelstellingen op het gebied van veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid op een innovatieve manier, samen met anderen.

19 RWS iVRI’s, bestellen en aanpassen
RWS draagt bij aan regionale bereikbaarheidsdoelen door de ombouw van 19 VRI’s (van WNZ, ZN en ON) tot intelligente iVRI's. Zo worden ze geschikt voor snelle data ontsluiting (coöperatief) volgens de vastgestelde architectuur. De aanpassing van deze VRI’s bestelt RWS bij marktpartijen uit het partnership Talking Traffic. In een contract is vastgelegd dat de markt het beheer en onderhoud van deze iVRI’s borgt.

Data top 8 en ketenregie
Dit project regelt het ontsluiten van data van de Data Top-8. Dit project zorgt onder meer voor een beslissing over welke data RWS via NDW als open data beschikbaar zal stellen en verzorgt en borgt de daadwerkelijke data-ontsluiting. Het gaat ondermeer om incidentendata, informatie over de positie van de auto van de weginspecteurs bij ongevallen, gevaarlijke situatie en informatie over rijstrook beschikbaarheid in tunnels. In dit project streeft RWS in het kader van het Open Ecosysteem naar uniformiteit naar de service providers. Dit verhoogt de kans dat informatie van wegbeheerders wordt overgenomen in de informatiediensten.

Ontsluiten aanvullende data
Het Partnership TT werkt met use cases. RWS zal voor een deel hiervan data ontsluiten als realtime levering. De levering is betrouwbaar en van voldoende kwaliteit. Het vaststellen van de benodigde kwaliteit is onderdeel van het project.

Regelscenario's
In afstemming met de regionale wegbeheerders die deelnemen aan Beter Benutten, worden regelscenario’s en veiligheid gerelateerde berichten uniform en digitaal ontsloten. De levering is betrouwbaar en van voldoende kwaliteit. Het vaststellen van de benodigde kwaliteit is onderdeel van het project.