Ministerie Infrastructuur en Waterstaat (IenW)

There is no translation available.

De rol van Locatienet binnen het Partnership Talking Traffic
Het ministerie van IenW is co-financier van Talking Traffic en nauw betrokken bij de totstandkoming en de ontwikkeling hiervan. Talking Traffic zorgt ervoor dat de mogelijkheden die bestaande technologie, connectiviteit en data bieden, toegepast en gebruikt worden in onze dagelijkse mobiliteit. Dit past binnen het beleid van het ministerie op het gebied van Smart Mobility en Connected and Automated Driving.

Het ministerie heeft een faciliterende rol binnen Talking Traffic, die onder meer noodzakelijk is om een dergelijke samenwerking tussen private partijen die op veel punten elkaars concurrenten zijn, tot stand te brengen. Omdat partijen de samenwerking binnen Talking Traffic voor een periode van vijf jaar aangaan,, kan het ministerie de eerste fases van exploitatie borgen en ondersteunen.

Het Partnership Talking Traffic is ontstaan vanuit het programma Beter Benutten, waarin het ministerie, twaalf regio’s en het bedrijfsleven samenwerken om de bereikbaarheid in de drukste regio's over weg, water en spoor te verbeteren.