Metropoolregio Amsterdam

There is no translation available.

Talking Traffic in de Metropoolregio Amsterdam
Dit jaar worden de eerste kruispunten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) voorzien van slimme verkeerslichten, de zogenaamde intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s). Deze nieuwe generatie verkeerslichten zijn in staat aankomend verkeer te ‘herkennen’ en te anticiperen op de actuele verkeersdrukte. Hierdoor kan het verkeer beter doorrijden. Verschillende gemeenten en de twee provincies in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) starten dit jaar met het plaatsen van slimme verkeerslichten. Het gaat in eerste instantie om 80 kruispunten in de MRA.

Doordat de slimme verkeerslichten in staat zijn het verkeer te ‘herkennen’, wordt het mogelijk om bepaalde verkeersstromen voorrang te geven boven andere. Bijvoorbeeld grote groepen fietsers, openbaar vervoer en (zwaar) vrachtverkeer. Zo kan het verkeer op drukke kruispunten efficiënter doorrijden. En door data-uitwisseling met het verkeerslicht is het binnenkort ook mogelijk om weggebruikers persoonlijk via een app op afstand te informeren over bijvoorbeeld de nog resterende tijd tot een rood of groen licht. De eerste testen hiermee worden nu al succesvol uitgevoerd op de N205.

Uitrol in de MRA
Op de N205 bij Schiphol en Hoofddorp heeft de provincie Noord-Holland de eerste kruispunten inmiddels uitgerust met slimme verkeerslichten. Binnenkort volgen er 15 kruispunten in Amsterdam Zuidoost en in het centrum van Amsterdam. De verwachting is verder dat de gemeenten Amstelveen, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemstede en Hilversum op korte termijn kruispunten aanpassen. En ook de provincie Flevoland en gemeenten Almere, Lelystad en de Noordoostpolder bekijken welke kruispunten op korte termijn slim worden gemaakt. De Larserweg bij Lelystad en de ring van Almere zijn hiervoor in beeld.

In deze eerste fase gaat het om ongeveer 80 intelligente verkeerslichten in de MRA. Dit maakt deel uit van een landelijke doelstelling om in elk geval dit jaar een kwart van het totaal aantal verkeerslichten in Nederland al slim te maken. Verwachting is dat de komende jaren alle 5500 verkeerslichten worden vervangen, zodat het systeem optimaal functioneert.