Goedopweg

There is no translation available.

Goedopweg in de regio Utrecht
In de regio Utrecht worden door Goedopweg in 2018 meer dan honderd verkeerslichten omgebouwd tot slimme verkeerslichten. In Goedopweg werken de gemeenten Utrecht en Amersfoort, de provincie Utrecht, Rijkswaterstaat, U15 (netwerk van werkgevers in de regio Utrecht) en het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat aan een goede bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio Utrecht.

De eerste vier slimme verkeerslichten in de regio Utrecht zijn geplaatst in Soest. Wethouder Jannelies van Berkel: “Ik ben er heel trots op dat Soest als eerste gemeente in de regio Utrecht slimme verkeerslichten heeft. Het is ook mooi dat we hiermee een korte termijn maatregel hebben uitgewerkt die bewoners graag wilden. Het plaatsen van de slimme verkeerslichten is één van de eerste projecten van ons verkeersplan Soest-Zuid. Met alle maatregelen bij elkaar verbeteren we de doorstroming in Soest aanzienlijk en daar zijn we natuurlijk erg blij mee.”

Pilots in de regio Utrecht
In de loop van 2018 worden er bij 34 slimme verkeerslichten in de regio Utrecht pilots uitgevoerd om het verkeer beter te faciliteren. Hierbij staat de veiligheid van weggebruikers centraal. Bij het slagen van de pilots volgen in de loop van 2018 nog circa 70 kruispunten verspreid in de provincie Utrecht, gemeente Utrecht en Amersfoort. Houd Goedopweg in de gaten voor actuele ontwikkelingen en rapportages.

Amersfoort
In Amersfoort worden in 2018 op twintig plekken slimme verkeerslichten geplaatst, waardoor de gemeente beter kan sturen op het prioriteren van bepaalde verkeersstromen op een kruispunt. Er komt eerst een proef op de Amsterdamseweg gericht op een betere doorstroming voor fietsers. Bij succes plaatsen we vervolgens slimme verkeerslichten op de Stadsring, voor een betere doorstroming van het openbaar vervoer, en op de Ringweg Koppel en Ringweg Kruiskamp, voor een betere doorstroming van het autoverkeer.

Utrecht
In de Gemeente Utrecht zijn de pilots met slimme verkeerslichten gericht op het optimaliseren van verkeerstromen. De iVRI’s in de gemeente Utrecht staan voor een deel op het traject van buslijn 1 (van Overvecht-Noord naar Hoograven). Bij een positief effect op de doorstroming van buslijn 1 wordt het hele traject van de buslijn voorzien van slimme verkeerslichten. 

Op de Noordelijke Ring Utrecht en de Einsteindreef plaatsen we slimme verkeerlichten en starten we een proef gericht op de doorstroming van het vrachtverkeer dat de stad in- en uitrijdt. Hierbij kijken we ook naar brandstofbesparing en andere milieuaspecten.

plaatje

Bij een positief resultaat van de pilots worden er in de gemeente Utrecht nog 40 slimme verkeerslichten geplaatst op verschillende trajecten. Daarmee proberen we de doorstroming voor fietsers, het openbaar vervoer en vrachtverkeer te optimaliseren.

Provinciale wegen Utrecht
Op de N201 gaan proeven met slimme verkeerslichten van start om het vrachtverkeer beter te faciliteren. Hierdoor hoeven zware vrachtwagens minder vaak te stoppen en weer op te trekken. Dat levert minder CO2-uitstoot en geluidsoverlast op, en het verbetert de doorstroming.

Daarna starten we met het realiseren van slimme verkeerlichten op de N237 (gericht op het openbaar vervoer en fiets), de N204 (doorstroming richting A12) en de N226 (fiets).