Royal HaskoningDHV

There is no translation available.

De rol van Royal HaskoningDHV binnen het partnership
U als wegbeheerder wilt sneller kunnen inspelen op wisselende situaties op de weg. Onder andere door efficiënter gebruik te kunnen maken van de steeds grotere hoeveelheid aan gegevens uit coöperatieve systemen en autonome voertuigen. Tegelijkertijd wilt u de regie blijven behouden op het functioneren van het netwerk in uw gebied. Onze verkeersapplicatie FLOWTACK maakt dit mogelijk.

Snel een correct beeld van de actuele verkeerssituatie
FLOWTACK maakt gebruik van historische en actuele gegevens, zowel vanuit de verkeerssystemen op straat als vanuit de weggebruiker (connected vehicles). Al deze gegevens worden met behulp van de hoogwaardige dataverwerkingsmethodiek DATACK binnen een seconde geanalyseerd en verwerkt tot informatie voor real time toepassing.

Samenhangende netwerkregeling vanuit korte termijn prognoses
De door DATACK aangeleverde informatie wordt door FLOWTACK gebruikt als input voor korte termijn prognoses, zodat snel een correct beeld ontstaat van de te verwachten verkeerssituatie op het wegennetwerk. FLOWTACK genereert aan de hand van deze verwachte verkeersituatie ‘on the fly’ een samenhangende netwerkregeling voor alle regelautomaten in het netwerk, activeert deze en stuurt de informatie door naar service providers. Hierbij rekening houdend met prioritering voor bepaalde voertuigtypen en gericht op een optimale netwerkperformance.

Betere doorstroming en minder wachttijd
Het resultaat voor u als wegbeheerder: een betere verkeersafhandeling conform uw beleid (veiligheid, doorstroming, milieu). Het resultaat voor de weggebruiker: minder wachttijd, minder brandstofverbruik en meer hoogwaardige informatie.

Waarom FLOWTACK

  • Toekomstbestendig, architectuur ontworpen op toekomstige ontwikkelingen (connected en coöperatieve weggebruikers).
  • Generieke verkeersregeling, automatisch gegenereerd vanuit kruispunt topologie bestand.
  • Proactief, korte termijn verkeersvoorspelling middels modellering, speelt in op onvoorziene verstoringen in het netwerk
  • Event based, onmiddellijk reagerend op gebeurtenissen, waardoor integrale afweging
  • Real time optimalisatie, zowel van individuele kruispunten als kruispunten op netwerkniveau (optimale netwerk performance)
  • Cloud based, integrale aansturing VRI’s vanuit web cloud, waardoor eenvoudig beheer en onderhoud

Logo voor animatie video jpeg3 

Contact

Mail ons:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Volg ons:
https://twitter.com/RHDHV_NL (#flowtack)

Website:
royalhaskoningdhv.com