Talking Logistics

There is no translation available.

Talking Logistics gaat over betrouwbare, veilige en efficiënte logistiek en wegtransport. Daartoe maken overheden en bedrijven de verbinding tussen verkeersmanagement, mobiliteit en logistiek. Door data te delen, door gebruik te maken nieuwe intelligentie, telecomnetwerken, publieke en private data, open source software en -modellen, beschikbare standaarden en nieuwe duurzame aandrijfsystemen ontstaan nieuwe commerciële en matschappelijke waarden. Niet over tien jaar, maar vanaf nu.

Talking Logistics is een loot aan de stam van het Partnership Talking Traffic.

Meer informatie: Talking Logistisc op DutchMobilityInnovations.