Talking Logistics Design Battle

15 June 2018
There is no translation available.

Stel je voor dat containers automatisch op hun bestemming komen, zonder papierwinkel aan documenten, zonder truck met chauffeur, op afstand gecontroleerd ... Met de Design Battle nodigt Talking Logistics bedrijven, al of niet in combinatievorm, uit om een zelfrijdend containerchassis uit te werken tot een basis voor een prototype-ontwerp.

De huidige logistiek in het achterland dreigt letterlijk vast te lopen door wachtrijen bij terminals en depots, een groeiend tekort aan goed opgeleide chauffeurs, wet- en regelgeving (zoals rust- en arbeidstijden) en drukte rond steden. Trucks worden niet optimaal ingezet en het wegennet blijft ’s nachts sterk onderbenut. Tel daarbij op de noodzakelijke investeringen om te kunnen blijven voldoen aan bijvoorbeeld stringentere regelgeving op het gebied van uitstoot en geluid. Dan is overduidelijk dat logistiek en transport voor een grote uitdaging staan.

Een oplossing ligt in het stap voor stap toewerken naar autonoom en duurzaam transport. Dagelijks verschijnen er aankondigingen van autonoom rijdende trucks. Maar dit zijn veelal kleine trucks voor stadsdistributie en niet geschikt voor zwaar containertransport over grotere afstanden, gecombineerd met automatisch laden en lossen op terminals en geheel digitale afhandeling van de goederenadministratie. Op afgesloten haventerminals rijden al wel zelfsturende chassis, maar deze volgen vaak vaste paden en rijden niet harder dan 35 km per uur.

Geautomatiseerde goederenstroom

Talking Logistics wil daarom de haalbaarheid onderzoeken van een geautomatiseerde goederenstroomafhandeling in combinatie met geautomatiseerd en duurzaam transport. Niet meteen voor de hele logistieke sector, maar als eerste voor containertransporten op de corridor Amsterdam/Rotterdam-Venlo en Schiphol-Rotterdam-Antwerpen. Het basisidee is een zelfrijdend containerchassis (ZCC), analoog aan de AGV’s op de containerterminals, dat uiteindelijk in de nachtelijke uren, op afgekruiste wegvlakken, op punt-punt-verbindingen gaat rijden van terminal naar depot.

De keuze voor containervervoer ligt voor de hand. Eén van de voorwaarden voor geautomatiseerde afhandeling en autonoom transport is dat de goederenketen volledig digitaal (dus papierloos) afgehandeld kan worden. De containerketen is al vergaand gedigitaliseerd en achterlandbestemmingen zijn vaak al ver van tevoren bekend. Bovendien zijn er al diverse bouwblokken beschikbaar of in ontwikkeling, die dit mogelijk kunnen maken (iShare, Blockchain, OTM, Talking Traffic-diensten, e-CMR etc.). Ook de wet- en regelgeving is steeds meer klaar voor experimenten en eerste toepassingen met dit soort zelfrijdende concepten.

Design Battle

Talking Logistics wil met de Design Battle de haalbaarheid van een zelfrijdend containerchassis onderzoeken. Bedrijven of coalities kunnen zich hiervoor inschrijven via de officiële uitvraag op TenderNed. Algemene inforamtie is te vinden op de communitysite van de Talking Logistics Design Battle.

Verwacht wordt dat de oplossingen voldoen aan de volgende uitgangspunten/voorwaarden:

  • De oplossing moet concreet inzicht geven in (functionele en technische) integratiemogelijkheden van bestaande componenten (mechanisch, aandrijftechniek, connected-automated besturing, sensoriek, communicatie), waar nodig aangevuld met nieuwe technologie.
  • De oplossing moet voldoende uitgewerkt zijn om een basis te zijn voor een prototype-ontwerp, inclusief kosten en productie-eisen.
  • De oplossing moet technisch haalbaar en veilig zijn en voldoen aan alle voertuigeisen voor aslast, dimensies en massa.
  • De oplossing moet voorzien in een combinatie van voertuigsensoren, externe data-ingestie, intelligentie in het voertuig en in de (Talking Traffic-)cloud.
  • De oplossing moet SAE Level 4-5 zijn, gebruikmakend van alle bestaande en nieuwe connectiviteit (5G).
  • Aanvullende minimumeisen voor snelheid, actieradius, wendbaarheid en veiligheid zijn hier te vinden.

Ook aan coalities stellen we de nodige eisen. Kijk hier voor de coalitie-eisen. Op basis van voorgesprekken selecteren we maximaal drie marktpartijen/coalities.

De prijs

Voor maximaal vier geselecteerde (corporate) coalities is er een inschrijfvergoeding. Voldoen de ingediende ontwerpen aan de gestelde eisen, dan is de intentie om het winnende concept verder te laten ontwikkelen tot een prototype. Voor deze verdere uitwerking worden uiteraard eerst nadere afspraken gemaakt over de investeringen en ontwikkeling, mede in het kader van eerlijke concurrentie.

Wanneer?

U kunt zich tot 19 juni 12.00 uur aanmelden op TenderNed.

Startups

Ook voor startups is er een unieke kans om hun kennis en kunde te laten zien op het daartoe ingerichte www.starthubs.co.

Denk bijvoorbeeld aan (deel)oplossingen voor: mechanische en duurzame aandrijftechniek, connected en automated driving, voertuigsensoren, communicatie of veiligheid. We zoeken oplossingen, waarvan al een prototype/ proof of concept bestaat, zodat er binnen drie tot zes maanden getest kan worden.

Deze start-up-challenge loopt van 1 juni tot en met 31 augustus. De inzendingen worden beoordeeld in oktober en de winnaar wordt in november bekendgemaakt. Hij krijgt een bijdrage van maximaal 25.000 euro om zijn oplossing te realiseren in een testopstelling/prototype en/of te combineren met een van de winnaars van de corporate challenge. Lees hier alles over de voorwaarden voor deelname.

Bij meer informatie: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.