Stormachtige groei autodelen zet door

16 December 2020
There is no translation available.

Een sterk groeiend aantal Nederlanders ziet autodelen als een goede oplossing. Dat blijkt uit de jaarlijkse ‘Monitor Autodelen’ van kennisplatform CROW-KpVV. Het aantal gebruikers groeide in een jaar tijd met 42 procent, van 515.000 gebruikers in 2019 tot 730.000 autodelers in 730.000. En die cijfers zijn niet beïnvloed door een mogelijk ‘corona-effect’, zegt Martien Das, adviseur GreenDeal Autodelen bij Rijkswaterstaat.

‘De jaarlijkse peildatum was namelijk in maart 2020, nog voor de lockdown’, aldus Das, die zeer tevreden is met de stormachtige groei. ‘Met die 730.000 deelautogebruikers hebben we het doel van de Green Deal Autodelen II – in 2021 700.000 gebruikers – al overtroffen.’ De Green Deal Autodelen II loopt tot 2021 en krijgt onder meer blijvende aandacht in de ‘Iedereen doet wat’-campagne. De Green Deal autodelen is een samenwerking van publieke en private organisaties, bedoeld om de groei van autodelen te versnellen.

greenwheels

Seinen op groen

Wat het exacte ‘corona-effect’ voor autodelen wordt, is nog niet bekend, maar Das ziet wel dat alle seinen op groen staan voor deelmobiliteit. ‘In het begin van de lockdown was er gedurende enkele weken sprake van minder gebruik, maar al snel herstelde de vraag zich en zette de groei weer door. Dat blijkt ook uit aanvullend onderzoek onder aanbieders van deelauto’s. Alleen het zakelijk autodelen is nog niet terug op het niveau van voor de lockdown.’

Door de coronamaatregelen moesten veel mensen hun reisgedrag aanpassen. Dat leidde onder meer tot een sterke groei van het fietsverkeer en minder OV-gebruik. Martien Das: ‘In hoeverre die gedragsverandering blijvend is, weten we nu nog niet. Maar feit is dat door de discussies over de verdeling van de openbare ruimte, nieuwbouwplannen en het klimaatakkoord autodelen door steeds meer mensen als een serieuze optie wordt gezien.’

‘Bezit’ wordt ‘gebruik’

Vooral de jonge generatie hecht minder waarde aan een eigen auto (als statussymbool): ‘bezit’ wordt steeds vaker ‘gebruik’, zie ook: CBS.nl. Verder speelt de calculerende burger een rol: wie als particuliere autobezitter de vaste kosten doorrekent, dus inclusief afschrijving en eventueel een parkeervergunning, ziet dat (afhankelijk van de persoonlijke situatie) een deelauto ook in financieel opzicht een aantrekkelijk alternatief kan zijn. Bovendien ontmoedigen meer steden het autogebruik. Ook dat is een belangrijke factor, ziet Das. ‘Als steden bijvoorbeeld het gebied voor vergunningparkeren uitbreiden of het tarief voor de parkeervergunning verhogen, kan dat een aanleiding zijn voor extra interesse in autodelen.’ Ook kunnen MaaS-apps (Mobility as a Service) een impuls betekenen voor de bekendheid en laagdrempeligheid van autodelen.

Elektrisch

Overigens bleef het aantal deelauto’s het afgelopen jaar wat achter bij de prognose van de Green Deal Autodelen II: in maart 2020 waren er 64.312, 13.000 meer dan in 2019. Om het doel voor volgend jaar, 100.000 deelauto’s in 2021, te halen, is nog meer inspanning nodig. Wel gaat het goed met de elektrificatie: deelauto’s zijn in toenemende mate elektrisch of hybride (8,2 procent, ruim drie keer zo veel als de reguliere vloot) ; de free-floating deelauto’s zijn allemaal elektrisch.

De groei van het aantal deelauto’s gaat het snelst in de stedelijke omgeving. In de top-10 van steden met (relatief) de meeste deelauto’s, prijkt Utrecht (5225 deelauto’s per 100.000 inwoners) nog altijd bovenaan, met Amsterdam, Rijswijk en Den Haag als de nummers 2, 3 en 4. Rotterdam is in de top-10 een nieuwe binnenkomer, op nummer 9.

Toolkit Autodelen

Gemeenten, regio’s, provincies en adviesbureaus zijn in toenemende mate bezig met de ‘mobiliteit van de toekomst’ en duurzaam vervoer. Partijen die serieus aan de slag willen met autodelen, kunnen de Toolkit Autodelen als handig hulpmiddel gebruiken. In de Toolkit vindt iedere mogelijk betrokkene (o.a. beleidsmedewerker, bestuurder, parkeerhandhaver) per rol de noodzakelijke informatie over onder meer soorten autodeelsystemen, de juridische gevolgen en verantwoordelijkheden.

Autodelen.info

Gebruikers van deelauto’s en geïnteresseerden kunnen terecht op het Dashboard Autodelen en de website autodelen.info. Dat is een onafhankelijke website over autodelen. Het Dashboard Autodelen wordt ondersteund door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en maakt deel uit van het KpVV-Meerjarenprogramma.