Mijlpaal Talking Traffic: eerder prioriteit aanvragen maakt een wereld van verschil

24 May 2021
There is no translation available.

Per 1 april jl. hebben alle leveranciers van iVRI’s, de intelligente verkeersregelinstallaties, een belangrijke update in de software doorgevoerd. Daarmee is het voor nood- en hulpdiensten, OV-bussen en vrachtverkeer voortaan mogelijk om tot op 5 minuten afstand van een iVRI al prioriteit aan te vragen om veilig door groen licht te kunnen rijden. En dat komt niet alleen de betrouwbaarheid van het systeem, maar ook de verkeersveiligheid en het milieu ten goede.

Prioriteit aanvragen op grotere afstand van een iVRI is een belangrijke mijlpaal binnen Talking Traffic, schetst Vincent Habers, senior adviseur ITS namens het ministerie van IenW. Eerder konden voertuigen pas op zo’n 300 meter van de stopstreep bij een iVRI voorrang aanvragen, een afstand die vergelijkbaar is met ‘oude’ systemen als de lussen in de weg en KAR*. Die beperkte afstand waarop prioriteit kon worden aangevraagd, leverde onwenselijke en voor nood- en hulpdiensten zelfs potentieel gevaarlijke situaties op. Zo moest een volle lijnbus of een volle waterwagen van de brandweer soms toch nog vol in de remmen, omdat het aangevraagde en verwachte groen ‘te laat’ kwam.

Zeker

Nu alle iVRI’s – er staan er inmiddels ruim 850 verspreid over het land en functionerend in de keten – zijn uitgerust met de nieuwste versie van de software, is de voorspelbaarheid van de prioriteitsverlening en de ‘rust’ op kruisingen sterk verbeterd. De voertuigen met de hoogste prioriteit – nood- en hulpdiensten die met blauw zwaailicht en sirene onderweg zijn – zijn er door de grotere afstand waarop ze hun nadering aan een iVRI kunnen aankondigen, zeker van dat ze op tijd groen licht krijgen, en dus voor iedereen veilig de kruising kunnen passeren.

Praktijk

Overigens geldt die 5 minuten afstand tot de stopstreep van de iVRI als het maximum; in de praktijk gaat het meestal om zo’n 3 minuten. En dat is ruim voldoende voor voertuigen die prioriteit mogen aanvragen, weet Habers. “Voor de nood- en hulpdiensten betekent de update een wereld van verschil. In de oude situatie moesten hulpdiensten toch nog vaak door rood rijden, omdat de prioriteitsaanvraag te laat kwam. Met een aanvraag op drie minuten voor de stopstreep kunnen zij nu veilig door groen.’’ Een ander belangrijk voordeel is de juridische component: een bestuurder van een hulpdienst kan aansprakelijk worden gesteld als hij door rood rijdt en daarbij een ongeval veroorzaakt. Nu nood- en hulpdiensten een kruising over kunnen met groen licht, is niet alleen het ongevalsrisico flink verlaagd, maar ook het juridisch risico minder.

Lager brandstofverbruik

Voor vrachtverkeer betekent de grotere afstand waarop prioriteit kan worden aangevraagd een vergroting van de kans op prioriteitsverlening zonder te hoeven afremmen of stoppen, dus winst op het gebied van brandstofverbruik (minder optrekken), leefbaarheid (minder CO2-uitstoot, minder lawaai) en een gelijkmatiger verkeersbeeld: de voorspelbaarheid van de regeling door de iVRI wordt groter. De volgende stap die dan mogelijk wordt, is dat alle weggebruikers met een Talking Traffic app hun Tijd-tot-Groen en Tijd-tot-Rood voor de eerstvolgende iVRI te zien krijgen, en een daarbij behorende adviessnelheid.

* KAR: Korteafstandsradio, beïnvloedt verkeerslichten met een draadloos systeem, een radiosignaal. Met deze techniek kunnen bepaalde groepen weggebruikers prioriteit krijgen.