Marktconsultatie 5G

04 January 2019
There is no translation available.

Connectiviteit is een essentieel onderdeel van vrijwel elke smart mobility-toepassing. Innovaties op dit vlak bieden kansen voor de introductie van nieuwe toepassingen die vandaag nog technisch onmogelijk zijn. Toepassingen die verder kunnen bijdragen aan meer verkeersveiligheid, betere bereikbaarheid en minder uitstoot.

De marktontwikkelingen rond 5G-technologie ervaart de overheid dan ook als zeer interessant. Daarom heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, in nauwe samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Autoriteit Telecom, een concept-roadmap document uitgewerkt, dat beschrijft hoe 5G in hun beleving gebruikt zou kunnen worden voor nieuwe toepassingen en diensten. Op basis van deze roadmap kunnen vervolgstappen gedefinieerd worden. De aannames die de basis vormen van deze roadmap willen we graag toetsen bij betrokken stakeholders. Immers, alleen een roadmap met voldoende draagvlak kan leiden tot zinnige vervolgacties.

Met dit doel heeft het ministerie van IenW op donderdag 20 december een marktconsultatie op TenderNed gepubliceerd. Reacties op deze consultatie kunnen tot uiterlijk 8 februari 2019 worden ingediend. Meer informatie? Neem contact op met This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. en houd TenderNed in de gaten als deze ontwikkelingen u op de één of andere manier raken, zodat we samen de juiste stappen richting uitrol en toepassing kunnen gaan maken!