Data for Road Safety: snel delen van data spaart mensenlevens

17 December 2020
There is no translation available.

Het grootschalig en snel uitwisselen van data tussen wegbeheerders, serviceproviders en voertuigen, ook tussen concurrerende autofabrikanten, werkt goed en is klaar voor grootschalige uitrol op de Europese wegen. Daarmee krijgt de verkeersveiligheid in Europa een flinke impuls. Dat blijkt uit het Proof of Concept ‘Data For Road Safety’, een samenwerkingsverband van lidstaten, serviceproviders, etc. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat): ‘Het samenwerken van meerdere lidstaten met verschillende grote autofabrikanten om sensordata uit voertuigen bruikbaar te maken voor verkeersveiligheid, is een belangrijke stap voorwaarts om vooruitgang te boeken: op weg naar nul verkeersslachtoffers in Europa.’

Meldingen over slecht zicht, een auto met pech, dier of persoon op de weg, glad wegdek, ongeval of spookrijder worden met het Europese Safety Service Ecosysteem nagenoeg realtime uitgewisseld. Dat is goed nieuws voor automobilisten op rijks-, provinciale- of gemeentelijke wegen in connected cars, die dergelijke meldingen binnen enkele seconden op hun navigatiesysteem of dashboard te zien krijgen. Daarmee kunnen zij sneller handelen als dat nodig is. En dat gebeurt ook, blijkt in de praktijk.

In het afgeronde Europese ‘Proof of Concept’ (tussen juni 2019 en oktober 2020) waren auto’s van zes verschillende autofabrikanten verantwoordelijk voor 28 miljoen geanonimiseerde berichten. Die berichten werden in Nederland door het NDW (Nationaal Dataportaal Wegverkeer) verzameld en vervolgens gedeeld met wegbeheerders en serviceproviders en verrijkt tot bruikbare veiligheidswaarschuwingen aan automobilisten.

Gedeeld

Tot voor kort hielden autofabrikanten de berichten voor zichzelf, maar binnen het samenwerkingsverband ‘Data For Road Safety’ worden alle waarschuwingen onderling gedeeld tussen landen, wegbeheerders, serviceproviders én voertuigfabrikanten: iedere Europese weggebruiker moet kunnen profiteren van verbeterde verkeersveiligheid, vinden de initiatiefnemers. De techniek is inmiddels zo ver dat nieuwe spelers (autofabrikanten, serviceproviders) makkelijk kunnen aansluiten, aldus Erik Vrijens, namens het ministerie van IenW nauw betrokken bij het project: het is nu een kwestie van opschalen. ‘Er lopen veel gesprekken met autofabrikanten en andere stakeholders. Zij willen graag meedoen. Geïnteresseerde partijen kunnen zich melden via www.dataforroadsafety.eu.'

Aanjager

In het hele proces van ‘idee’ tot uitvoering werd Nederland regelmatig geroemd als organisator en aanjager. Die rol verandert nu, aldus Erik Vrijens. ‘De afspraken en verantwoordelijkheden zijn nu duidelijk, de techniek heeft zich bewezen en de ervaringen met het delen van data zijn positief. We komen nu in een nieuwe fase waarbij we met het ministerie van IenW een stap terugdoen, want onze aanjaagrol is vervuld.’ Nederland draagt het voorzitterschap van het initiatief over aan de ACEA, de koepelorganisatie van voertuigfabrikanten, die met dezelfde afspraken verder gaat. Een snelle groei ligt voor de hand: in 2020 was 37 procent van de nieuwe auto’s connected, in 2022 zullen alle nieuwe auto’s connected zijn.

Publiek-privaat

Bijzonder aan het Europese publiek-private initiatief blijft dat concurrenten, zoals autofabrikanten, elkaar nu juist opzoeken en helpen. Dat is nodig voor het hogere doel: verkeersveiligheid verbeteren en daarmee overlast beperken en mensenlevens sparen, vindt minister Van Nieuwenhuizen: ‘Meer data kan bijdragen aan verkeersveiligheid, dat is nu weer bewezen. We hebben de technische en organisatorische puzzelstukken inmiddels gelegd. Het Europese Safety Service Ecosysteem is een solide systeem dat alleen maar verder zal groeien.’