Dashboard Publiek Vervoer helpt gemeenten in Groningen en Drenthe verder

09 September 2020
There is no translation available.

Wat digitalisering in de praktijk kan opleveren, maken samenwerkende overheden in Groningen en Drenthe duidelijk. Alle 24 gemeenten van de provincies Groningen en Drenthe kunnen sinds begin dit jaar putten uit het opengestelde ‘Dashboard Publiek Vervoer’. Met de data die op dat platform beschikbaar is kunnen zij hun vervoersstromen analyseren, de dienstverlening verbeteren, het beleid aanpassen én besparingen realiseren, aldus Jan Bos, directeur van Publiek Vervoer.

Publiek Vervoer is een koepel van alle samenwerkende overheden in Groningen en Drenthe, met als doel een betaalbaar, duurzaam en optimaal vervoersnetwerk. De organisatie werkt aan één collectief vervoersysteem (Wmo-vervoer, leeringenvervoer, participatievervoer, hubtaxi en buurtbussen), zonder grenzen voor de gebruiker. Ook fungeert Publiek Vervoer als onafhankelijk klachtenloket voor gebruikers van Wmo-vervoer en hub-taxi's.

‘Er is bij de aangesloten gemeenten, provincies en het OV-bureau enorme consensus om het vervoer optimaal te regelen’, aldus Jan Bos. ‘Ze zijn dan ook heel blij met het Dashboard Publiek Vervoer. Het biedt compleet nieuwe inzichten en mogelijkheden die ze voorheen niet hadden.’

Ten eerste is er meer inzicht in de klantgegevens, met onder meer de (mogelijke) zorgindicatie van de klant en bijvoorbeeld het aantal gereisde Wmo-reiskilometers. Daarnaast biedt het dashboard een zeer gedetailleerd inzicht van en voor alle vervoerders, tot op ritniveau. En ten derde worden via het dashboard klachten inzichtelijk, zodat een cliënt bij herhaaldelijke contacten niet steeds opnieuw hetzelfde verhaal hoeft te vertellen.

Europees

Het voorwerk – sluitende definities van welke data je op welke manier verzamelt en hoe je de data op orde krijgt – was mogelijk dankzij het Europese project G-Patra. Daardoor konden de provincies middelen beschikbaar stellen om deze standaarden (‘een indicatiewoordenboek’) en de software op te stellen. Uiteraard wordt zeer zorgvuldig omgegaan met de privacy van gebruikers. Zo zijn in het kader van de AVG onder meer verwerkersovereenkomsten gesloten tussen gemeenten, publiek vervoer en vervoerders.

Met het openstellen van het Dashboard Publiek Vervoer is een schat aan data beschikbaar, die maandelijks wordt uitgebreid met 150.000 taxiritten. Met de data kunnen gemeenten vergelijkingen maken en ontwikkelingen monitoren waarmee het vervoer kan worden verbeterd. Jan Bos: ‘Met meer inzicht in vervoersstromen is het bijvoorbeeld mogelijk om een efficiëntere ritplanning te realiseren of ritten te combineren. Of heel praktisch op klantniveau: als je ziet dat een Wmo-cliënt een grootverbruiker is wat betreft vervoer, kan een gemeente overwegen om de cliënt een ander abonnement te geven wat goedkoper kan zijn. Bovendien is het op basis van vervoersstromen en demografische gegevens ook mogelijk om voorspellingen te doen voor de toekomst.’ Verder biedt het dashboard onder meer inzicht in duurzaamheid (met welke brandstof wordt er gereden) en kwaliteit (tijdigheid en reistijd van de taxi). Ook kunnen factuurgegevens eenvoudig worden gecontroleerd. Zo is in één oogopslag duidelijk of er dubbele facturen (bijvoorbeeld vanuit de klant en van een zorginstelling) worden ingediend, of dat er een andere fout zit in een factuur.

Op orde

Niet alles loopt al op rolletjes, zegt Bos. Zo worden er soms fouten gemaakt bij de invoer van klantgegevens, en vervoerders merken op dat zij eerst (‘aan de achterkant’) moeten investeren om de data op orde te krijgen. Maar ook de vervoerders zijn – zeker op de lange termijn – gebaat bij meer inzicht. Zeker omdat Publiek Vervoer voor de toekomst nog veel meer plannen heeft. Zo wil Bos op termijn aansluiting zoeken bij het reguliere OV, en is Publiek Vervoer ook betrokken bij de Groningse MaaS-app, die inzet op de integratie van diverse vervoersmogelijkheden.

voorbeeld dashboard

Best practice

Intussen wordt de werkwijze van Publiek Vervoer ook landelijk gezien als ‘best practice’ voor wat betreft ‘Digitalisering Overheden’. Bos en consorten gaan niet actief de boer op om hun werkwijze actief te promoten. Bos: ‘Daar hebben wij de tijd en middelen helaas niet voor, maar ik kan me zeker voorstellen dat het dashboard en onze manier van werken ook voor andere regio’s interessant kunnen zijn. En wij staan erg open om erover te vertellen. Als alle Nederlandse gemeenten dezelfde data op dezelfde manier verzamelen, ben je spekkoper: je kunt dan heel interessante benchmarks maken en analyseren wat er binnen jouw gemeente goed gaat en wat nog beter kan.’