Altijd zicht op actuele maximumsnelheden per rijstrook

16 September 2019
There is no translation available.

‘Hoe snel mag ik hier ook alweer?’ Het antwoord op die vraag vindt iedere weggebruiker sinds kort met één blik op de Flitsmeister-app. Rijkswaterstaat (RWS) en Talking Traffic-partners Flitsmeister en Be-Mobile hebben de afgelopen maanden met succes gewerkt aan het landelijk beschikbaar maken van realtime maximumsnelheden van statische verkeersborden, spitsstroken en matrixborden boven de weg. 

Die info is nu dus rechtstreeks in elke auto beschikbaar. Folkert Bloembergen vertelt namens Rijkswaterstaat over de omvangrijke operatie tussen publieke (RWS) en private partijen (Flitsmeister en Be-Mobile): ‘Nederland heeft een vrij ingewikkeld snelheidsregime, met op veel snelwegen maximumsnelheden die per tijdvak verschillen’, aldus Bloembergen. ‘Daarnaast zijn er statische en dynamische maximumsnelheden, die laatste vind je op de matrixborden. Het kostte natuurlijk tijd om de info van 20.000 matrixborden en duizenden kilometers aan Nederlandse wegen goed op orde te krijgen.’

Dat is inmiddels gelukt. Gebruikers van de Flitsmeister-app, ruim 1,6 miljoen gebruikers, zien nu dus in één oogopslag hoe snel ze mogen rijden. Ook krijgt de automobilist vroegtijdig (in beeld en als gesproken tekst) een waarschuwing als een rijstrook dicht gaat.

Rood kruis

Met de nieuwe feature wordt autorijden veiliger, benadrukt Bloembergen. Ook al omdat de verwachting is dat, door de nieuwe toevoeging, minder automobilisten zullen doorrijden bij een ‘rood kruis boven de weg’. Bloembergen: ‘Nu gebeurt dat nog vaak en daar gebeuren serieuze ongelukken mee. Automobilisten die in overtreding zijn, geven regelmatig aan het kruis echt niet te hebben gezien.’ Met de info in de app én een gesproken waarschuwing kunnen ze dat laatste moeilijk meer beweren. ‘Dat veiligheidsaspect is voor ons heel belangrijk.’

Wensen

Naast tevredenheid over wat nu al is bereikt, zijn er ook nog wensen voor de toekomst. Via 1,6 miljoen ‘verkeersmanagers’, de gebruikers van de Flitsmeister-app dus, komen er altijd suggesties voor verbeteringen binnen. Rijkswaterstaat en de commerciële Talking Traffic-partners willen in elk geval ook nog graag de informatie over wegwerkzaamheden en omleidingen naar een hoger plan tillen. Bloembergen: ‘We willen ook graag Dynamisch Route-informatie, die nu op de DRIPs langs de weg staat en bijvoorbeeld omleidingen of adviesroutes weergeven, opnemen in apps en navigatiediensten. Ook die informatie is relevant op het dashboard.’

Automatische ingreep

Ook gloort aan de horizon het einddoel: (zelfrijdende) auto’s die automatisch afremmen omdat de Verkeerscentrale bijvoorbeeld meldt dat er op deze 100 km-weg nu maar 80 km/u per uur gereden mag worden. Bloembergen: ‘Voor dat soort automatische ingrepen moet nog een en ander gebeuren, maar het is wel waarnaar we op weg zijn. Nu wordt 85 procent van alle ongevallen veroorzaakt door menselijk falen. Als de techniek helemaal op orde is, zal het aantal ongevallen dalen.’